Adormirea Maicii Domnului

Ridicarea Maicii Domnului cu trupul la cer Toma Geamânul, unul, din cei 12 Apostoli, prin iconomia lui Dumnezeu, precum odinioară nu fusese cu ceilalţi Apostoli, când I s-a arătat Mântuitorul în seara zilei învierii Sale, tot aşa n-a fost de faţă nici la adormirea şi înmormântarea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, Maica Dumnezeului nostru. După trei zile norul l-a apucat şi pe el din latura sorţului său apostolesc unde propovăduia şi l-a adus în Ghetsimani, la mormântul Preasfintei Maici. Apropiindu-se el l-a întâmpinat Preacurata Fecioară deasupra gropii Sale, suindu-se la cer cu trupul înviat. Toma văzând-o a strigat: ,,Preacurată Maică-Fecioară unde Te duci?" Dânsa privindu-l cu multă bunătate şi-a scos brâul cu care era încinsă şi dând

SF. Prooroc Ilie (Tesviteanul 20 Iulie)

Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Preamărite şi preaminunate proorocule al lui Dumuezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viaţa ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotţiitorul, cu semnele şi cu minunile tale, şi cu marea lui Dumnezeu bunavoinţă faţă de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul Schimbării Lui la faţa, acum sălăşluind în locaşurile raiului şi stând în faţa tronului Împaratului Ceresc, auzi-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în faţa sfintei tale icoane, şi cu umilinţă alergăm către mijlocirea ta. Roaga-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea noua duhul pocăinţei, al izbăvirii de păcate şi cu atotputernica Sa bunavoinţă să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumandu-ne spre tot lucrul bun; ca să ne înta

Puterea credintei Ortodoxe

Dragostea Domnului Se spune că odată, un om mergea pritru-un deşert. Nu mai putea de osteneală, nu mâncase nimic de mai multe zile, apă nu mai avea, iar soarele puternic îl topea cu razele sale de foc. În afară de întinderea nesfârşită de nisip dogoritor, nu se vedeau decât urmele omului, urmele paşilor săi. Deodată, însă, omul a observat că alături de el au apărut şi alte urme, ca şi când mai era cineva, o persoană ce mergea odată cu el şi ale cărei urme le putea vedea alături de ale sale. Speriat, a strigat:

Crucea suferintelor Maicii Sfinte la vederea apropiatei jertfiri a Fiului Ei

Crucea cu toate unilirile şi suferinţele grele, apare din ce în ce mai clară înaintea ochilor Mântuitorului. Fiecare clipă de vreme trecută, îl apropia tot mai mult de Cruce, de jertfirea şi de proslăvirea Sa. După intrarea cu triumf împărătesc în Ierusalim şi-n Templul Sfânt, Mântuitorul se retrage în Betania, în casa lui Simon, pe care-L vindecase de lepră, unde făcuseră ospăţul strălucit, la care luase parte şi Lazăr ce a patra zi înviat. Acolo se afla şi Preacurata Sa Maică. Sosind vremea când fâcea ultimul drum, pentru închinare la Ierusalim, Mântuitorul sta adeseori lângă Sa şi-i povestea spre ştiinţă, cele ce avea să pătimească în curând pentru mântuirea lumii. Văzând-o mâhnindu-se mult, El îi arăta cât mai acoperit toate patimile Sale, spre a o încredinţa, că de bunăvoie va pătimi: ,,Acum --spunea El Maicii Sale ca şi Apostolilor Săi -- Fiul Omului va fi vândut de unul dintre ai Sai şi dat în mâinile oamenilor păcătoşi, care îl vor batj

Asenovgrad

  Minunile icoanei Maicii Domnului de la Biserica Bunei Vestiri Asenovgradul -- un oraş din Rodopi, cu aproape cinzeci de mii de locuitori -- este Ierusalimul Ortodoxiei bulgare. Are nu mai puţin de 17 biserici şi 58 de paraclise, iar în împrejmuirile sale se află 5 mari mânăstiri... Buna Vestire din Asenovgrad Cea mai îndrăgită biserică din Asenovgrad (Stanimaka, până în 1934) rămâne însă Biserica Bunei Vestiri, cunoscută printre localnici ca ,,Biserica peştelui''. A fost ctitorită &i
 1 2 3 4 >  Last ›