RUGACIUNE CATRE MAICA DOMNULUI

Rugăciune pentru părintele nostru duhovnic O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară Împărăteasa Cerului şi a pământului, ascultă strgarea sufetului meu Preacurată Maică a lui Dumnezeu, pe care o aduc pentru părintele meu duhovnic robul Tău (numele). Fii lui întotdeauna călăuzitoare, şi în toată vremea însoţeşte-l şi îngrădeşte-l pe el cu sfinţii îngeri. Întăreşte-l când este trez, păzeşte-l când doarme, mângâie-l când plânge, îmbrăţişază-l când este trist, izbăveşte-l de dureri; slobozeşte-l de clevetire, ridică-l câd este în neputinţă, biruieştei pe demonii ce luptă împotriva lui, şi în primejdie de moarte îl ajută. În fiecare zi îl arată înfrcoşător pentru vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, pentru ca ei să şte că el este robul Tău, Maica lui Dumnezeu, Care L-ai născut pe Domnul

PRINCIPALELE SARBATORI ORTODXE DIN LUNA OCTOMBRIE

SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA Maica noastră Parascheva cea Nouă (numită astfel spre a nu fi confundată cu muceniţele din primele secole ce au purtat acelaşi nume), ale cărei sfinte moaşte făcătoare de minuni au fost aduse la Iaşi în anul 1641 prin strădania domnitorului Vasile Lupu, fiind aşezate dintru început la Sf. Trei,Ierarhi iar azi în Catedrala Mitropolitană, este ocrotitoarea Moldovei şi a întregii Românii, iar cu precădere a femeilor evlavioase, a fecioarealor şi a călugărilor.

Întamplari adevarate

RUGAŢI-VĂ MAICII DOMNULUI Lui George B. din Bucureşti şi părinţilor acestuia, care locuiesc într-o Comună din apropierea Capitalei, nu le vine să creadă nici astăzi... Parcă au fost legaţi la ochi! Părinţii lui, în tinereţe, au făcut ,,formele" la primărie, însă nunta s-au gândit să o mai amâne până ce vor avea posibilităţi materiale. În plin comunism, nu prea îşi dădeau bine seama de importanţa cununiei religioase. Au urmat apoi copiii- doi băieţi şi două fete. Bani nu prea aveau, cerinţe erau multe, iar ei vedeau în nuntă doar masa aceea mare, cu multă risipă şi cheltuială pe măsură.

PRINCIPALELE SARBATORI RELIGIOASE ORTODOXE DIN CALENDARUL LUNII SEPTEMBRIE

1 septembrie ÎNCEPUTUL ANULUI BISERICESC Biserca Ortodoxă plasează începutul Anului Bisericesc la 1 septembrie, ziua în care tradiţia spune că Iisus în vârstă de 30 de ani. Şi-a început misiunea propovăduitoare, în sinagoga din Nazaret. Deschizând cartea Proorocului Isaia, el a dat citire tocmai profeţiei care-L privea a zis: (,,Duhul lui Dumnezeu este peste Mine...") şi astăzi s-a împlinit Scrptura aceasta în urechile voastre!". Cu cuvintele chemării paulinice. Biserica le cere creştinilor dreptmăritori să se pătrundă

Mântuirea subiectiva sau îndreptarea.

Harul, credinţa şi faptele bune În Sf. Scriptură şi în Sf. Tradiţie termenul ,,mântuire" are două înţelesuri. În primul rând, se referă la mântuirea obiectivă, răscumpărarea sau împăcarea omului cu Dumnezeu realizată prin întruparea, moarte
 1 2 3 4 >  Last ›