<< Credinţa la români

Icoanele făcătore de minuni ale Preasfintei

Această icoană a Maicii Domnului se păstrează în biserica Buna Vestire din cartierul Dărâmăneşti al municipiului Pietre Neamţ. Biserica Buna Vestire a fost ridicată de postelnicul Iordache Darie Dărâmănescu în anul 1790 pe locul unei mai vechi biserici din lemn, cu scopul de a servi drept capelă a curţii sale boiereşti.

Icoana Maicii Domnului este pictată în ulei pe lemn de un autor necunoscut şi are dimensiu-nile de 75 cm x 60 cm, fiind ferecată ţn argint. Cu certitudine icoana pictată este mai veche decât ferecătura şi poate că provine chiar de la vechea biserică din lemn. După cum reiese dintr-un text scris cu vopsea pe spatele icoanei, ia a fost îmbrăcată în argint şi poleită de postelnicul Iordache Darie ,,în anul 1834, mai 26″.

Conform altei inscripţii, aflate pe ferecătură, icoana reproduce cu fidelitate atât în privinţa reprezentării cât şi a dimensiunilor, modelul iconografic al icoanei făcătoare de minuni numită Kaplunovskaia, icoană care la răndul ei copiază mult mai celebrulu model al altei icoane ruseşti făcătoare de minuni, şi anume icoana Maicii Domnului din Kazan.

Icoana de la Dărâmăneşti este ea Însăşi cunoscută din tradiţia locală drept făcătoare de minuni, însă aceste minuni nu au fost consemnate. Cu toate astea, pe ferecătura de argint sunt 9 medalioane inscripţionate cu 9 minuni legate cel mai probabil, de originalul icoanei   Kaplunovskaia a cărei copie este icoana de la Piatra Neamţ.

Acestea menţionează izvorârea minunată de lacrimi din ochii Maicii Domnului în 1661 şi 1699, biruinţa obţinută de Petru cel Mare care a purtat cu sine icoana în lupta de la Poltava împtriva suedezilor, şi mai multe vindecări şi izbăvirea unei copile demonizate.

 

 

Silviu-Andrei VLĂDĂREANU

 

 

 

 

Lasă un comentariu