Primeste Doamne in Casa Ta

Primeşte Doamne în casa Ta pe cei ce suferă şi plâng alina Doamne suferinţa, sârmanilor de pe pământ. Pe cei ce azi trăiesc în lume doborâţi de patimi şi durere nu-i lăsa să piară Doamne ajută-i şi dă-le putere. Adu-ţi aminte, Doamne de cei ce Te cheamă mereu să vii pe norii cerului Tu Doamne izbăvirea lor. Tu bunule Doamne te-ai coborât din cer ne-ai adus mântuirea prin Hristos Fiul Tău. Doamne Fiul Tău iubit pentru mine a murit Fiul Tău PreaMinunat grele chinuri a  îndurat. El a stat în întuneric îngropat într-un mormânt vrând să ea asupra Lui tot râul de pe pământ Domnul ne-a iertat pe toţi prin Mărita Lui iubire mare plată a dat Domnul pentru a noastră mântuire Fiul Tatălui ceresc prin sângele Sau vărsat mă scos din robia morţi la viaţa mă chemat sus în corurile Sfinte unde drepţii se adună şi cu glas de bucurie Lui Dumnezeu se închină. Bucuria Biruinţei e aşa de Mare azi o cântare îngerească se revarsă în Sfânt extaz toate neamurile lumii canta Slava Lui Hristos legăturile satanei zac în pulbere pe jos. Suflete ce zaci în lanţuri cuprins de greul păcat ridică-te schimbaţi viaţa Domnul te-a răscumpărat nu te mai doboară nimeni soarele a răsărit nu vei mai stăpâni moarte Dumnezeu A Biruit! Amin. Doamne Slava Ţie!