O Ghetimani gradina Sfanta

1). O Gheţimani grădină Sfântă, aş vrea să plâng şi eu în tine să plâng cu lacrim de durere cum a plâns Domnul pentru mine. 2). Aş vrea să-mă întâlnesc cu Domnul aş vrea în faţă să-l privesc să-i spun că în această lume mai mult pe El îl preţuiesc. 3). Aş vrea să-mă întâlnesc cu Domnul cu Domnul Dumnezeul meu să-i spun că aici nu am pe nimeni să mângâe sufletul meu 4).Aşa cântă Sfânta Veronica în grai cântă ucenicilor din rai cum sa -întâlnit ea cu Dumnul ceresc şi cu o nâframă faţa Lui a şters. 5). De la freastra părintelui său a văzut oamenii cu sflet rău cum duceau la moarte pe un osândit El era Mesia Fiul Sfânt. 6). Ea atunci de mila Domnului ieşi cu năframa -în calea Lui cu năframa albă de mătasă a şters faţa lui îndurerată 7). Iisuse Doamne mul ai suferit sufletul meu lai mântuit îţi privesc uimit faţa lăcrimată plină de sânge şi-îndurerată. 8). Doamne sunt vinovat în faţa Ta nu pot sâ-mă opresc din plâns ai milă de sufletul meu primeşte-mă în ceruri sus.

Izgonirea lui Adam si Eva din Rai

Parintii care cunosc bine vechile randuieli liturgice din perioada Triodului ne spun ca tema izgonirii lui Adam din rai legata de Duminica Lasatului sec de branza reprezinta o transpunere a expulzarii temporare a penitentilor in afara bisericii, care odinioara avea loc atunci. Acestia trebuiau sa ramana in afara usilor bisericii (ca oarecand Adam in fata usilor incuiate ale raiului) si sa-si planga pacatele pana la sfarsitul Postului Mare, cand erau reintrodusi in ea impreuna cu cei care inca nu faceau parte din comunitatea bisericeasca. De aceea imnografia acestei Duminici se intemeiaza pe imaginea lui Adam tanguindu-se inaintea portilor raiului (cf. Parintele Macarie Simonopetritul, Triodul explicat). Izgonirea din Rai Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită şi Duminica lăsatului sec de brânză, sau Duminica Iertării, este a patra duminică a Triodului şi ultima zi dinaintea Postului Mare. Ea urmează Duminicii lăsatului sec de carne, precedând Duminica Ortodoxiei. În această ultimă duminică dinaintea Postului mare, ultima zi în care creștinii ortodocși mai mănâncă produse lactate înainte de ziua Paşti, Biserica face pomenirea izgonirii lui Adam din Rai. Dumnezeu le poruncise lui Adam și Evei să postească, abținându-se să mânânce din fructul unui pom (Facerea 2, 16), dar ei nu L-au ascultat. Astfel, Adam și Eva și urmașii lor au moștenit moartea și stricăciunea. &Ic

Iubirea sincera de frate

1).  Iubirea sinceră de frate, Te ieartă te înţelege şi-îţi Rămâne o copie fidelă Iubirea sinceră de frate E o frumoasă dieademă. 2).Iubirea sinceră de frate Este un dar ceresc în viaţa ta, Tu primeşte-o cu inima senină Căci Iisus  este esenţa sa. 3).Iisus  trimite dragostea de frate El te îndeamnă să fii bun Să ai inima ca o perlă Iar sufletul parfum de crin. 4) Atunci când fraţii se iubesc Hristos în cer se bucură Fraţii se mângâie la durere La judecată află milă. 5). Când eşti împresurat de necazuri şi amar Şi cazi cu faţa la pământ Când ai un frate lâng tine Crezi că durerea sa sfârşit 6). Dacă îţi vezi fratele la durere Să stai lângă inima lui Să-L consolezi în suferinţă Atunci faci voia Domnului. 7). Nu pot să fiu  desăvârşit Nici în vorbe nici în fapte Dar pe sora mea de suflet O iubesc până la moarte. 8).Să -i iubim pe fraţi noştri Aşa cum -nespune Iisus Aşa vom birui durerea Şi vom ajunge în ceruri sus. 9). Vom fi cu Domnul pe vecie Sus în-a Raiului grădină Ca porumbelul spre zările albastre Zbura-vom împreună.

Speranta inecata in lacrimi

Suflet trist şi plin de zbucium, Domnul tea zidit în mine destinul ţi-a oferit nu mai lacrimi şi suspine. Nu pot da vina pe semeni, pentru ce trăiesc acum aşa mea hărăzit viaţa să-mă înec în suspin Suferinţa şi tristeţea nu pot fi subestimate tot ce ne rezervă viaţa să primim cu bunătate. Domnul ma trimis în lume să-i slujesc aşa cum sunt dacă am lacrimi pe faţă a fost voia lui să plâng. În pofida suferinţei ce mea fost dată de sus nu mă voi închide în mine mai am un cuvânt de spus. Nu pot schimba legea firi aşa mea fost rânduit am o logică în minte şi Iisus a suferit.

Pr. Arhimandrit Ilie Cleopa

Era odata un calugar în Galia, în Franta de astazi. Era pe timpul când Biserica din Apus nu era catolica, ci era o singura Biserica Ortodoxa în toata lumea, ca pâna la anul 1054 nu existau catolici sau protestanti, ci erau toti ortodocsi. Acel calugar avea deosebita dragoste si mare evlavie catre Maica Domnului si în fiecare zi îi facea canoanele, acatistele si paraclisele. Si facea metanii totdeauna cu multe lacrimi la icoana Maicii Domnului, ca s-o aiba ajutatoare pe pamânt si în vremea mortii si în ziua judecatii. Dar, auzind el ca este atâta frumusete în ceruri, zicea: "Daca un înger este atât de frumos, dar Maica Domnului, care-i împarateasa Heruvimilor? Oare nu pot eu în viata asta sa o vad pe Maica Domnului? Macar cât este cu putinta omului!" Si a început a se ruga: "Maica Domnului, daca vrei si daca crezi ca îmi este de folos, as vrea sa te vad o data în veacul de aici, ca mai mare evlavie sa simt pentru tine si mai mare credinta. Eu vad sfintele tale icoane, dar as vrea sa vad cum esti tu în ceruri. Nu sunt vrednic, ca sunt om pacatos, dar macar cât este cu putinta omului". Ca de s-ar arata slava ei cuiva, ar muri omul de atâta frumusete. Dupa multi ani iarasi aude un glas: "Parinte, ia seama! Maica Domnului o s

Fecioara Prea curata

1). Maica Domnului Hristos Raza cerului frumos Maica marei îndurări Chip al Sfintei ascultări 2). Stea strălucitoare Rază grăitoare Mireasă nenuntită Fecioară Prea cinstită 3). Înger luminat Cu chip minunat Maică Prea curată De îngeri lăudată 4). Vasul cel ales Al Tatălui ceresc Prin Tine s-a zidit Cel fără -început 5). Cu lapte ai hrănit Pe Hristos Domnul Sfânt Ai ţinut la sânul Tău Pe Fiul lui Dumnezeu 6). împărat fără de moarte Şi ziditorul a toate Hristos Soarele dreptăţii Ne-a scos din robia morţii 7). Bucură-te Maică Sfântă De toţi creştinii slăvită Şceptru luminos Lumii de folos 8). Nădejdea sărmanilor Şi mama orfanilor Izvor de apă lină Rază de lumină 9). Tu eşti vederea orbilor Tu dezlegi limba muţilor Tu le dai glasul vorbiri şi speranţa mântuiri 10). Tu eşti mângâierea mea În veci Te voi lăuda Ţie mă voi închina Tu eşti Chivotul cel Sfânt sus în cer şi pe pământ .Amin

Rugaciune catre Domnul

Doamne, Îti multumesc pur si simplu Pentru ca existi, Pentru ca esti mai mare decât capul nostru – prea logic, Pentru ca esti mai subtil decât inima noastra – prea nervoasa, Pentru ca esti atât de aproape si atât de departe si în toate – altul, Pentru ca ai fost zamislit si esti înca necunoscut, Pentru ca fugind departe de Tine – noi fugim înspre Tine, Pentru ca nu facem nimic pentru Tine, ci facem totul prin Tine, Pentru ca lucrul pe care nu-l putem apuca nu este iluzie. Îti multumesc, Doamne, ca esti tacut. Numai noi – eruditii analfabeti – Fara încetare palavragim.

Maica Domnului si Profetii vechiului Tastament

În Sfânta Scriptură avem două modalități de prezentare a Maicii Domnului: una prefigurativă sau tipică, în Vechiul Testament, și alta direct sau deplin revelată, în Noul Testament. În Vechiul Testament se face mențiune despre femei care au avut o însemnătate specială în istoria mântuirii până la venirea lui Mesia. Astfel, Eva primește făgăduința izbânzii asupra diavolului ispititor metamorfozat în șarpe (Facere 3, 15); Sarra devenea maica unui popor nou, a poporului ales și chiar a mai multor popoare (Facere 17, 15-16); Rebeca și Rahila modele de mame devotate și soții credincioase, harnice și ospitaliere, și-au sprijinit fiii lor și I-au întărit cu sfatul lor (Facere 27, 5-17 și 42-45; 35, 16-18); Iaela (Judecatori 4, 17-22) și Rut (Rut 4, 13-22), Ana (mama lui Samuel (1 Regi 1, 10-11 și 27-28) și Estera (Estera, 5, 1-7, 3-6) au arătat evlavie deosebită, iubire nețărmurită pentru poporul ales și pentru lucrarea lui Dumnezeu în lume. Spre deosebire de celelalte femei menționate în Vechiul Testament numai Maica Domnului a fost

Psalmu 142 David

PSALMUL 142 Al lui David. 1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. 4. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. 5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. 7. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. 8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. 10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. 11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 12. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu

O Iisuse vin la Tine

O Iisuse vin la Tine 1). O Iisuse vin la Tine cu al meu suflet zbuciumat Izbăveşte-mil de chinuri câ Tu la-i râscumpârat sâ Te Înalţe şi să-Ţi cănte să Te asculte mai supus Şi să cheme cu credinţă Numele Tău drag Iisus 2). Tu în Betania alergănd la-i scos pe Lazăr din mormănt şi orbului întunecat lumină-n ochi i-ai picurat Cel ce cu Braţul Tău prea Sfănt ai făcut om precum ai vrut şi -lai pus în grădina Ta să fie stăpăn peste ea 3). Dar el văzându-se Împărat  a căzut grabnic în păcat şi-lai trimis din faţa Ta să-îş plăngă fapta lui cea rea Pe Tine Doamne Te chemăm cănd-ne rugăm şi ne-închinăm Pe Tine Te lăudâm! 4). Pămăntul tot căt e de greu se mişcă lin de dragul Tâu Ţie î-ţi slujesc izvorele Ţie se închină soarele şi tot ce mişcă Ţie î-ţi spun că Eşti Puternic şi eşti bun pe Tine Te lăudăm! 5).La ucenici în foişor ce hrană Sfăntă le-ai dat lor pe Tine Te lăudăm! Păzeşte-ne cu Harul Tău să nu -ne birue cel rău pe Tine Te lăudăm!
 1 2 >