Urmarile pacatului

  Despre păcat în general Păcatul este o infidelitate şi o nedreptate faţă de Dumnezeu şi semenii noştri. Păcatul a existat de când este omenirea, există şi va exista cât va dura omenirea. Indiferent de civilizaţie, ştiinţă sau tehnică, interiorul omului, cu păcatele sau virtuţile lui, a rămas acelaşi.Păcatul făcut cu 5.000 de ani în urmă este acelaşi cu cel pe care-l facem noi oamenii azi. Religia, de-a lungul mileniilor, a avut rolul aceste de a-l disciplina pe om, de a-l feri de păcat.În aceleaşi păcate poate cădea şi un simplu cerşetor sau un muncitor, ca şi un savant sau mare demnitar. Pornirile spre a păcătui există în acelaşi fel la toţi oamenii, datorită alterării fiinţei umane în urma păcatului lui Adam. Deci, cu înclinaţia spre păcat, se naşte genealogic fiecare om muritor de pe acest pământ.Însă disciplinarea biologicului, schimbare traectoriei tentaţiei, canalizarea energiei înmagazinate în fiinţa noastră pot fi foarte uşor controlate cu ajutorul harului Duhului Sfânt din Sfintele Taine ale Bisericii noastre Ortodoxe. Deci numai Biserica, prin Sfintele Taine, cu ajutorul preotului, poate salva omenirea.Nici o ştiinţă sau tehnică nu poate aduce moralitatea, dimpotrivă contribuie foarte mult la depărtarea omului de Dumnezeu, de tot ceea ce este natural şi firesc. Artific

parintele Iosif Trifa

Lacul Vitezda scăldătoara oilor...   Printre minunile pe care le-a făcut Mântuitorul la Ierusalim se află şi cea cu vindecarea slăbănogului de la Lacul Vitezda. Acest loc avea putere tămăduitoare. ,,Îngerul Domnului -- spun Evangheliile -- se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa, şi cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos ori de ce boală era cuprins" (Evanghelia ce se citeşte la Sfeştanie). Aici la acest lac, a aflat Mântuitorul pe un slăbănog care şedea şi el de 38 de ani să se bage în scăldătoare. ,,Voieşti să te faci sănătos?" -- l-a întrebat Iisus. Iar el a răspuns: ,,Doamne om nu am care să mă bage la vreme în scăldătoare". ,,Scoală-te -- i-a zis atunci Iisus -- ia-ţi patul tău şi umblă". Şi îndată s-a făcut omul sănătos, şi, luându-şi patul său a început a umbla. (Ioan cap. 5, vers 1--15). Locul unde s-a petrecut minunea tămăduirii slăbănogului. Locul unde a fost  o dinioarăScăldătoare oilor se păstreazăşi azi. Se află în Ierusalim situat, în partea de răsărit aoraşului.      

Repercursiunile pacatului

  Sfântul Nectrie   Obişnuinţa de a păcătui aduce moartea Trebuie să ne împotrivim cu tărie păcatului; dacă acesta răzbate şi apucă de ne fură consinţământul, chiar şi numai odată, el va deveni adevăratul nostru spion. Un exemplu potrivit care ne va arăta caracterul înşelător şi tiranic al păcătului este metoda prin care Semiramida a pus mâna pe regat şi a devenit regină. Uzând de diverse gesturi de afecţiune, Semiramida a reuşit să-l convingă pe soţul ei, Nino, regele Asiriei să renunţe numai, pentru o zi la conducerea regatului şi să-l înmâneze ei şceptrul regatului. Dar care a fost prima mişcare a reginei? A poruncit ca soţul ei Nino, să fie executat, ca astfel să-şi asigure o putere pe viaţă.Exemplul de mai sus e cum nu se poate mai potrivit, aplicabil în toate situaţiile. Păcatul ca şi Semiramida, se luptă prin diferite mijloace pentru a obţine consinţământul unei persoane. De îndată ce-îşi îndeplineşte acestă dorinţă, cucereşte omul, împresoară şi ucide raţiunea, îşi construieşte tronul pe inima omului şi rămâne la controlul acestuia. Iată cum lucrează păcatul..., Iată-i caracteristicile. De aceea, să nu păcătuim în faţa meşteşugurilor lui, să nu-i predăm controlul asupra inimii noastre.

Cuvant de folos!

  Cum să trăieşti? Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău şi toate cugetele, dorinţele şi faptele tale, să le săvârşeşti aşa încât să placă Lui.Să ai pururea în inima ta frica lui Dumnezeu, şi nu uita că Dumnezeu pretutindeni e cu tine, oriunde te-ai afla şi Lui îi sunt descoperite nu numai faptele, ci şi toate gândurile şi dorinţele tale.Să nu te încrezi nici în putera ta,   nic în bogăţia ta, nci în înţelepciunea ta, nici în prietenii şi sprijinitorii tăi cei puternici, ci toată nădejdea ta s-o pui în Dumnezeu, Care înalţă pe cei smeriţi şi umileşte pe cei mândri.Să un uiţi că toate bunătăţile de care te foloseşti tu în toate bucuriile, îţi sunt dăruite de Dumnezeu şi de aceea mulţumeşte-i Lui. Să ştii însă şi aceasta, că Tatăl ceresc pregătindu-ne pentru cer, trimite în această viaţă şi celor ce se tem de Dânsul, nu numai bucurii ci pentru ai întări în virtute, le trimite şi supărări. De aceea să nu deznădăjduieşti când vor veni asupra ta boli şi necazuri, ci primeşte-le ca trimise de Dumnezeu, cu linişte şi cu supunere, aducându-ţi aminte de cuvintele Scripturii care zice că; pe cine iubeşte Dumnezeu pe acel

Ce este Sfanta Spovedanie?

  Eu suntn calea Adevărul şi Viaţa Taina pe care o putem folosi ca pe o cheie pentru a deschide uşa închisă şi păzită a Raiului este Sfânta Spovedanie.Numai Sfânta Spovedanie ne poate curăţi şi primeni pentru a intra în Rai. Cel ce se spovdeşte continu în viaţă şi moare deasemenea spovedit, acela nădjuieşte să-şi mântuiască sufletul dacă spovedania s-a săvârşit cu toată sinceritatea şi cu toată căinţa, acela posedă Cheia Raiului şi-şi poate permite a intra.A te spvedi înseamnă a-ţi alunga tot egoismul din tine, a nu-ţi mai aparţine ţie, a te dezveli de tot subiectivismul personal. Taina Sfintei Spovedanii implică cea mai mare smerenie, cea mai mare umilinţă, cea mai mare căinţă, cea mai puternică zdrobire de inimă şi părere de rău. Toate acestea înseamnă a exprima starea sufletească ce inspiră credinciosului, nădejdea mântuirii sufletului său, exprimă cea mai mare virtute şi este puterea de a dobândi Cheia Raiului.În Scaunul Spovedaniei toţi oamenii, indiferent de ranguri sociale, de pregătire intelectuală etc,, sunt egali în faţa lui Dumnezeu.Trebuie fim foarte conştienţi, că înaintea lui Dumnezeu toţi oamenii suntem egali din punct de vedere spiritual. Toţi avem un suflet spiritual. Deosebirea în acestă lume constă î