Sƒ. Ambrozie

  Rugăciunea Sfântului părintelui nosrtu Ambrozie, episcop al Milanului   (Sfântul Ambrozie îi atribuia această rugăciune Sfântului Apostol Matei, compusă cu ocazia convertirii acestuia) Pe Tine, Doamne Iisuse, Te urmez, Cel Care îmi tămăduieşti rănile mele.Ce mă va despărţi pe mine de iubirea de Dumnezeu, care vine de la Tine, Doamne? Necazul, primejdia, foamea? Sunt ţinut strâns ca în nişte cuie, şi legat cu legăturile dragostei. Doamne Iisuse, depărtează de la mine, cu sabia Ta cea puternică, stricăciunea păcatelor mele. Ţine-mă în legăturile dragostei Tale; taie de la mine toată stricăciunea. Vino degrabă şi pune capăt mulţimii durerilor mele ascunse şi tainice. Deschide rana, ca nu cumva să se împrăştie aplecarea cea rea. Cu baia Ta cea nouă, curăţeşte-mă de toată întinăciunea. Ascultaţi voi oameni păcătoşi, care în păcatele voastre daţi naştere la gânduri desfrânate: am găsit un Doctor. Locuieşte în Cer şi dă vindecare aici pe pământ. Numai El, poate vindeca durerile mele; El, Care nu are nici una. Numai El, Care ştie cele ascunse, poate risipi tris

Cum sa dobandim imparatia lui Dumnezeu?

Rugăciune pentru mântuire Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog Ţie, întăreşte-mi credinţa! Te iubesc dar sporeşte-mi dragostea! Mă pocăiesc, dra fă-mi căinţa să prisosească! Te slăvesc ca pe întâiul meu Început! Te doresc ca pe cea mai înaltă dorire a mea! Îţi mulţumesc ca Binefăcătorului meu celui veşnic! Te chem ca pe puternicul meu apărător. Dumnezeul meu, binevoieşte şi povăţuieşte-mă cu înţelepciunea Ta, călăuzeşte-mă cu dreptatea Ta,  mângâiemă cu milostivirea Ta, apără-mă cu puterea Ta.Îţi închin o Dumnezeule, gândurile, faptele, suferinţele mele, ca în viitor să mă gândesc la Tine, să Te mărturisesc, să lucrez după voia Ta, să pătimesc pentru Tine. Doamne, eu voiesc ceea ce voieşti Tu, făgăduiesc să fac tot ceea ce voieşti Tu. Te rog  cu umilinţă,   luminează-mi mintea, oţeleşte-mi voia, curăţeşte-mi trupul şi sufletul!Dumnezeule Preabun, ajută-mă să curăţesc de greşelile trecute, să biruiesc ispitele viitoare şi să lucrez cuvintele virtuţi. Umple inima mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură p

Renasterea la viata prin Duh.

  Unde trebuie să ne spovedim? Fiecare creştin aparţine de o parohie şi este normal ca fiecare să meargă şi să se spovedească acolo, la parohia de care aparţine. Însă Taina Sfintei Spovedanii impune o mare delicateţe duhovnicească pe care, din păcate, nu toţi preoţii o deţin. Spovedania trebuie să o faci dintr-o dragoste şi un respect duhovnicesc deosebit faţă de cineva. Nu ni se poate impune persoana la care trebuie să ne spovedim, ci duhovnicul trebuie să ni-l alegem cu rugăciune cum spunea părintele Rafail Noica răspunzând la întrebarea unuia care zicea: ,,Ce să facem că nu avem duhovnic?", ,,Să ne rugăm pentru a ne descoperi Dumnezeu duhovnicul! Să ne naştem duhovnicul!". Un preot, fiind supărat pe un credincios din parohia sa pentru că mergea să se spovedească la o mânăstire şi nu se spoveda la el, l-a mustrat şi i-a interzis să nu mai meargă la mânăstire, zicându-i: ,,Eşti din turma mea, din parohia mea şi Dumnezeu te va întreba la judecată dacă te-ai ţinut de turmă". Eu l-aş întreba pe acel preot care are în turma lui vreo 5- 6.000 de suflete: ce a păstorit până acum? Câte suflete din parohia lui a îndreptat el către Dumnezeu până acum? Pe câţi i-a făcut creştini practicanţi? Câte din acele mii de suflete merg la biserică datorită osteneli lui?Acel om din parohia sa, s-

Apropie--te de Dumnezeu prin rugaciune

Familie şi educaţie   Lipsa Spovedaniei duce la multe cazne --- Spuneţi-ne care este datoria creştinului atunci când doreşte mântuirea.--- Dacă omul s-a biruit de mânie, toate relele le-a făcut! Scăpăm de iad, dacă vrem. Dacă nu, e vai, ne încalţă diavolul. Vai de mine şi de mine să nu fim nepăsători, ca şi cum am trăi veşnic aici, spunându-ne ,,eu nu mai merg la judecată, sunt aici pe veci". Nu-i adevărat! Nu suntem pe veci aici, suntem musafiri şi într-o clipă ne trezim prin văzduh. Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face. Cel conştient respectă pe bătrâni, respectă pe Preasfinţiţi, pe preoţi pe duhovnici.--- Preacuvioase, cum să ne creştem copiii? Ei, vor astăzi tot mai multă libertate...--- Copilului să nu-i dai libertate mare, că dacă are libertate într-o bună zi auzi că a intrat la închisoare, că a dat cuiva în cap. Este nevoie de copii crescuţi în frica de Dumnezeu. Cine i-a crescut aşa are copii buni, cine nu, mai bine nu-i are. Libertate? Ştii când e liber copilul? Când se duce singur la biserică, la mărturisit şi face ascultare de duhovnic, atunci îi liber.--- Multă duşmănie este între oameni, chiar înt

,,Veniti la mine toti cei osteniti si impovarati si Eu va voi odihni pe voi.

O nouă făptură în Hristos prin Sfântul Botez Dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă înviaţă Apostolul (II Corinteni 5, 17). Creştinul devine această făptură nouă prin Sfântul Botez. Din cristeliniţă omul nu iese nicidecum la fel cum a intrat. Cum este lumina faţă de întuneric, cum e viaţa faţă de moarte, aşa este un om botezat faţă de unul nebotezat. Zămislit întru fărădelegi şi născut în păcate, înainte de botez omul poartă în el toată otrava păcatului, cu toată povara urmărilor acestuia. Se află într-o stare de necinste pentru Dumnezeu; este din fire un fiu al mâniei. Este un om distrus, cu toate părţile şi puterile sale răvăşite, îndreptate cu precădere spre înmulţirea păcatului. Este robul aflat aflat sub înrăurirea Satanei, care lucrează cu putere multă în el din pricina păcatului care zace în el. Iar în urma a toate acestea după moarte va fi negreşit fiu al iadului, unde se va chinui în veci alături de stăpânul său şi de slugile şi ajutoarele acestuia.Botezul ne izbăveşte din toate aceste răutăţi. El ridică blestemul cu puterea Crucii lui Hristos şi aduce iar binecuvântarea

Ce ne poate fi de folos?

Rugăciunea bolnavului pentru cei ce-l îngrijesc   Doamne, Dumnezeule al milei şi al îndurărilor, trimite harul Tău cel Sfinţitor peste doctorii care mă îngrijesc şi peste ajutoarele lor, acoperindu-i cu harul Tău ca un bun şi iubitor de oameni.Călăuzeşte-i Tu, Doamne, în tot ce vor să facă spre binele meu. Să nu sufăr cum a suferit femeia care avea curgere de sânge de doisprezece ani, fără a primi ajutor de la doctori, ci să primesc vindecare de bolile mele. Să nu se adauge durere peste durerile mele, din nepriceperea lor sau din lucrarea celui rău, ci să dobândesc sănătatea mult dorită. Nu în mânile lor este viaţa mea, Iubitorule de oameni, ci în mâinile Tale.Mă aflu, Doamne, ca cel căzut între tâlhari, din pricina suferinţei care mă apasă. Răsplăteşte, Dumnezeule, tot binele pe care mi-l fac doctorii, dăruindu-le, sănătate trupească şi sufletească şi tot lucrul bun pe care ei îl cer de la Tine.Răsplăteşte, Dumnezeul nostru, toată dragostea pe care mi-o arată fraţii mei în Hristos care mă cercetează, înmulţind binecuvântările Tale în casele lor. Să fie pentru ei boala mea prilej de a lucra cele bune, ca să se vădească în inimile lor iubirea pe care ai cerut-o cel