Domnul Iisus Hristos ,,Apa cea Vie''

                                                                                                                                              La fântâna lui David La o cotitură de drum, cum intri în Betleem, se află şi o fântână numită ,,Fântâna lui David". Aceasta e fântâna despre care spune Biblia că a dorit David, împăratul, să bea din ea când se afla în peştera din Adulam în lupt

"Marturisiti-va Domnului ca este bun..."

                                            Rugăciune umilită prntru recunoaşterea păcatelor Doamne mult milostive, Dumnezeule prea Sfinte, care iubeşti numai binele şi urăşti tot răul, rogu-Te nu Te uita la mulţimea păcatelo mele, ci priveşte la fiul cel rătăcitor, la oaia cea rătăcită care îmi recunosc vina mea şi vin la Tine mâhnit cu inima, zdrobit şi ruşinat cerşind iertare. Doamne fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Sunt greu tulburat, zdruncinat şi nemângâiat. N-am linişte n-am odihnă în sufletul meu văzând că m-am pus cu trup şi suflet în slujba diavolului. Cunosc că prin multele şi feluritele păcate pe Tine Părintele şi Dumnezeul meu Cel prea bun Te-am jignit, mâhnit amărât şi Te-am mâniat foarte mult. Păcatele mele apasă cumplit asupra mea, întocmai ca o piatră foarte grea şi rău mă chinuiesc. Ce

,,Paine si apa pentru suflet"

 Rugăciune pentru bolnavul căzut în deznădejde   Doamne, Dumnezeule al părinţilor noştri, care dăruieşti pace multă celor ce iubesc legea Ta, ai grijă de robul Tău cel bolnav care este greu încercat de deznădejde. Nori grei s-au abătut asupra sufletului lui şi nu mai vede razele iubirii Tale. Cugetul său s-a întunecat şi nu se mai împărtăşeşte de lumina Ta.O, amară deznădejde! Crudă fiară care se năpusteşte asupra sufletului ca asupra unui pui lipsit de apărare! Numai Tu ştii, Atotştiutorul, câţi şi-au pus capăt zilelor din această pricină, câţi oameni au fost aruncaţi de acest duh rău în adâncurile iadului. Să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghiţită de moarte, ci să fie ridicată prin puterea Ta.Dăruieşte şi lui şi nouă, Doamne, rodele Duhului Tău cel Sfânt, care sunt pacea, dragostea, îndelunga răbdare, credinţa, blândeţea, înfrânarea şi curăţia, ca atunci când vom părăsi această lume să intrăm în odihna Ta cea cerească. Amin!

praznicul Adormirii Macii Domnului

 Acatistul Adormirii Maicii Domnului     15 (august) După obişnuitul început se zic Condacul 1:  Celei alese dintre toate neamurile, Macii lui Dumnezeu, împărătesei, cele ce te sui de la pămînt la cer, cîntare cu cucernicie, pentru preacinstita ta Adormire, aducem ţie Născătore de Dumnezeu. Iar tu ca ceea ce ai biruinţă peste moarte, de toate întîmplările aducătoare de moarte ne păzeşte pe noi, ca să-ţi Bucură-te, ceea  ce eşti plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi!Icosul 1:Îngerul întîistătător din cer a fost trimis, să spună Născătoarei de Dumnezeu, mutarea ei la cer, fără de grijă