Despre Sf. Cruce

Cinstirea Sfintei Cruci Sfânta Cruce este cea mai minunată revelaţie a lui Dumnezeu, atât a Dumnezeului Celui veşnic, cât şi a Dumnezeului Celui întrupat, adică a Mântuitorului. Raportată la Dumnezeul cel Veşnic, Sf. Cruce revelează atotputernicia şi înţelepciunea lui Dumnezeu. În aparenţă, ea a fost cea mai adâncă înjosire adusă Mântuitorului nostru Iisus Hristos, semnul neputinţei şi sfârşitul oricărei măriri. În realitate însă, ea se ea se dovedeşte a fi ,,puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu", care biruie lumea stăpânită de mărirea deşartă, de mândrie şi senzualitate. Crucea dispreţuită devine steagul biruinţei dumnezeieşti care a cucerit lumea, şi stindardul creştinsmului.Sfânta Cruce revelează apoi iubirea divină, căci: ,,Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul --Născut L--a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică" (Ioan 3 , 16). Şi în sfârşit, crucea revelează dreptatea divină, care cere pentru orice greşală pocăinţă deplină 75 Raportată la Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, Sf. Cruce descoperă în primul rând cele două firi

Sf. Ioan Maximovici

Viaţa după moarte   de Arhiepiscopul Ioan Maximovici Aştept învierea morţilorŞi viaţa veacului ce va să fie.Nemărginită şi ne mângâiată ar fi fost durerea noastră pentru apropiaţii noştri care mor, dacă Domnul nu ne-ar fi dat viaţă veşnică. Viaţa noastră ar fi lipsită de sens dacă s-ar sfârşi la moarte. Ce folos ar fi atunci din virtute şi fapte bune? Atunci ar avea dreptate cei care spun: ,,Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri!". Dar omul a fost făcut pentru nemurire, iar prin învăţătura Sa Hristos a deschis porţile Împărăţiei Cerurilor, ale fericirii veşnice, celor care au crezut în El şi au trăit în dreptate. Viaţa noastră pe pământ este o pregătire pentru viaţa care va să vină, iar această pregătire încetează odată cu moartea. ,,Este rândit oamenilor o dată să moară, iar după aceea să fie judecata" (Evrei 9, 27). Atunci, omul părăseşte toate grijile pământeşti; trupul putrezeşte, pentru a se ridica nestricat la Învierea de obşte.Învăţătură creştină despre soarta sufletu

Praznicul -Nasterii Maicii Domnului

  Locul -Naşterii Maicii Domnului Sfânta Scriptură nu ne descrie nicăieri naşterea Maicii Domnului şi cu atât mai puţin un loc anume unde s-a născut Sfânta Fecioară. Considerându-l însă cel mai apropiat detema noastră, am folosit aşadar pentru popasul biblic la locul naşterii Maicii Domnului  pasajul de la Sfântul Evanghelist Luca care înfăţişază genealogia Mântuitorului în mod aşcendent până la Adam, urmând filiaţia pe linia Maicii Domnului. Bineînţeles în  genealogie nu este menţionat numele Mariei, pentru că autorul a respectat regula vremii de a nu înscrie decât bărbaţii, capii de famile, conform principiului că ginerii prin căsătorie deve-neau ei însăşi fii. Iisus este aşadar menţionat ca fiu (,,după cum se presupunea") al lui Iosif care era fiul (ginerele) lui Eli. Acest Eli nu este altul decât Eliachim sau Ioachim, tatăl Mariei, care fiica lui Ioachim". Episodul propriu-zis al naşterii Maicii Domnului putem să-l reconstituim însă apelând la Sfânt Tradiţie, de altfel foarte bogată în informaţii pe această temă. Pe scurt, ştim că părinţi

Cuvinte de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur   Este lucru greu să învăţăm că Dumnezeu ne iubeşte? Este lucru greu să învăţăm că Dumnezeu ne iubeşte? Este lucrul cel mai greu, iubite frate! Pentru că unii trec cu vederea faptul că Dumnezeu ne iubeşte, şi de aceea se şi spune că se întâmplă în lume nenumărate rele, iar alţii ignoră în ce măsură ne iubeşte. Pavel însă, nu caută nici cât de mare este iubirea, nici n-o măsoară. De ce? Deoarece vrea să aflăm că iubirea Lui este nemăsurat de mare şi nemaiîntâlnită, şi spune că Dumnezeu poate să ne-o arate în funcţie de cunoaşterea de care ne-am învrednicit. Deşi ce este mai mare decât a te sprijini pe puterea lui, avându-L în lăuntru pe Hristos Cele pe care le-am căutat sunt mari, spune, dar Hristos ştie să dăruiască şi mai multe decât acestea, nu doar să iubească, ci să iubească foarte mult. Să ne îngrijim iubiţilor, să aflăm despre iubirea lui Dumnezeu, căci este mare lucrul acesta.Nimic nu ne foloseşte atât, nimic nu ne conduce cu atâta străşnicie la evlavi