Cine este Sf. M.C. Ecaterina?

Sfânta M.C. Ecaterina Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina era din neam împărătesc, de fel din cetatea Alexandria Egiptului, şi a trăit la începutul secolului 4. Când a împlinit vârsta de 18 ani ajunsese deja la deplinătatea înţelepciunii şi deprinsese toată învăţătura vremii ei de la retorica şi filosofia antică până la cele mai înalte cunoştinţe ale vremii legate de medicină. Înaltă şi frumoasă la chip, Sfânta Ecaterina, refuza totuşi să se căsătorească în ciuda insistenţelor întregii familii. Conştientă de calităţile şi înzestrarea sa, ea a cerut sa-i fie găsit un mire pe măsură: de neam bun, bogat, frumos şi înţelept.Mama Sfintei Ecaterina era creştină, însă în ascuns, de frica prigoanei pornită în vremea aceea de Maximinus II Daia care până să ajungă împărat, a fost numit Caesar în cea de a doua tetrahie, fiindu-i repartizată dieceza Oriens, adică părţile de sud ale Asiei Mici, Siria şi Egiptul. Neputând nici să schimbe hotărârile fiicei sale şi nici să-i găsească un mire cum vroia ea, mama sa a luat-o pe Sf. Ecaterina şi a dus-o la un părinte sporit în învă

«Dumnezeu este un Tata bun»

ISTORIOARE DUHOVNICEŞTI   SPOVEDANIA UNEI FEMEI O doamnă, soţia unui inginer din Ploieşti, mustrată de conştiinţă, a venit la preot să se mărturisească:-- Părinte, am mari dureri de cap, halucinaţii de copii mici, cu capetele tăiate şi sunt stăpânită de obsesia cuţitului. Mreu îmi vine în gând să lovesc cu cuţitul în soţul meu şi în fetiţa mea. Am fost şi la spital, dar nu m-am vindecat.-- De câţi ani eşti căsătorită? A întrebat-o protul.-- De 20 de ani părinte.-- Şi câţi copii ai până acum? -- Am numai o fetiţă de 9 ani. Iar în timp de 11 ani am făcut câteva zeci de avorturi...-- Te-ai mai mărturisit până acum?-- Dinainte de căsătorie.-- Şi de când ai simţit aceste dureri în cap?-- Durerile m-au cuprins în urma unei insolaţii pe plajă.-- Aşa este! Razele soarelui, dimpreună cu darul Duhului Sfânt, ţi-au răscolit conştiinţa. Copiicu captele tăiate sunt copii pe care i-ai avortat până acum. Iar obsesia cuţitului este expresia conştiinţei omorâte de păcat. Este îndemnul satanei de a-ţi ucide şi singurul copil ce ţ

Intrarea in Biserca a Maicii Domnului

Intrarea Sf. Fecioare Maria în Templu O copilă de trei ani, blândă şi sfioasă ca un crin din rai, mergea cu dumnezeieştii săi părinţi Ioachim şi Ana spre Templul din Ierusalim. Era însoţită de rudenii şi de alte copile alese ca s-o conducă spre "taina cea din veac ascunsă", care în scurtă vreme avea să se descopere. "Stătu-ta Împărăteasa de -a dreapta Ta în haină aurită şi prea înfrumseţată" (Ps. 44, 11). Rod al rugăciunii părinţilor săi, Fecioara Maria fusese promisă Templului din Ierusalim, înainte de a se zămisli în pântecele maicii sale care a zis aşa : ,,Să fie rodul cel născut din mine adus Ţie Doamne...", se ruga Sf. Ana, cea pe care bătrâneţele o ajunseseră stearpă. Şi iată că Dumnezeu, cel Atotmilostiv, a făcut minune cu Sf. Ana şi-ia dăruit la bătrâneţe o Sfântă copilă binenecvântată. Şi creştea Fecioara Maria în ascultare faţă de părinţi  şi era plină de Duh Sfânt, iar cei care o cunoşteau se mirau de înţelepciunea dăruită de Dumnezeu Sfintei Fecioare. Şi sosind vremea făgăduinţei, părinţii săi au dus-o pe copila lor la Ierusa, unde preoţii, în frunte cu Zaharia

8 Noiembre Soborul-Sƒ. Arhangheli Mihail si Gavriil

Cine sunt îngerii? Îngerii  au fost creaţi de Dumnezeu pin cuvânt, înainte de crearea omului. În limba greacă ,,înger" înseamnă ,,vestitor". Îngerii sunt fiinţe spirituale, raţionale şi libere care laudă neîncetat pe Dumnezeu şi-I vestesc voia Sa. Numărul lor este foarte mare, şi au fost făcuţi toţi o dată.După învăţătura Bisericii, fiecare om are un înger păzitor care i se dă la botez.De asemenea, toate bisericile, ţările, oraşele şi satele au îngeri păzitori. Sfântul Dionisie pseudo-Areopagitul a îmărţit pe îngeri în trei triade. Din prima triadă fac parte serafimii, heruvimii şi tronurile. Aceştia sunt cei mai apropiaţi de Sfânta Treime. Din a doua : domniile, stăpânirile şi puterile, iar din a treia triadă : începătoriile, arhanghelii şi îngerii. Lumea îngerilor nu este haotică, ci foarte ordonată. Fiind fiinţe spirituale, se deplasează cu o mare viteză, dar nu sunt omniprezenţi.Îngerii ne aud, ne văd în toate mişcările noastre, şi cunosc prin putrea lui Dumnezeu multe din tainele universului. Dacă Dumnezeu le-ar î