Sfintii-Trei Ierarhi Grigore Vasile si Ioan

  Condacul al 13-lea de la Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Grigore -Vasile şi Ioan   Viaţa voastră cea sfântă, slujbele cele împodobite, cuvântările voastre cele mai  şi mai scumpe decât avuţiile lumii, scrierile voastre, ce sunnt ca nişte tezaure de cel mai mare preţ , va-u făcăt să fiţi pentru toată lumea creştină cei mai vrednici păstori ai Bisericii ca pilde de viaţă curată şi sântă, de mari şi neîntrecuţi luminători şi apărători ai dreptei credinţe, ai vieţii celei nemateriale, ai suferinţelor şi asuprilor la care aţi fost supuşi de oameni cu cugete rele nu vă puteau privi bine din cauza pirnirii inimlor lor celor lacome şi invidioase; dar voi, sfinţilor, pe toate le-aţi suferit cu credinţă în Dumnezeu, cu înţelepciune, cu răbdare, cu postul, cu rugăciunile şi cu viaţa voastră cea cea nematerială, pentru care noi mântuindu-ne de tăria sufletelor voastre, îndrăznim a vă aduce laude, cântând cu voi lui Dumnezeu: Aliluia! Acest Condac se zice de trei ori.După aceea se zic iarăşi Icosul întâi: cine este destoinic a-şi deschide buzele ... şi Condacul întâi: pe ap

Dragostea arde relele, fericit cine o are

Pr. Arsenie Boca Cu păcatele nemărturisite are Dumnezeu altă socoteală: tot socoteala milostivă, însă pe noi ne ustură. Dumnezeu nădejdea noastră, nu ne lasă părăsiţi în întunericul necunoştinţei, ci ne trimite necazuri sau pocanii fără voie: dureri, pagube, vrajbe, tulburări copii slabi şi orice altă suferinţă. Ispăşirea de nevoie e, de obicei, mai aspră ca ispăşirea de bunăvoie, pentru că şi păcatele nemărturisite sunt mai mari decât cele mărturisite. Cu toate acestea, tu, în neştiinţă, te porţi împotriva rânduielii lui Dumnezeu (în ceea ce îţi trimite Dumnezeu spre ispăşire), astfel că strici şi întorci totul spre o mai mare osândă; căci toate le poate Dumnezeu fără tine, dar să te mântuiască din lumea aceasta nu poate fără tine. Nici tu nu te mântuieşti fără mâna lui Dumnezeu şi nici Dumnezeu nu te ridică dacă tu nu-I întinzi mâna. Dânsul te cercetează mereu şi atât de mult te roagă.Hotărâţi-vă astăzi şi vă mârturisiţi şi celelalte păcate nemărturisite ale voastre, căci acelea sunt verigele diavolului, în care-şi prinde el cârligele. Luaţi seama că de

Ce este Aghiasma si ce putere tamaduitoare are?

Agheasma Mare   Aghiasma Mare se sfinţeşte o singură dată pe an, la Bobotează (Botezul Domnului), 6 ianoarie. Se consumă de la 6 ianoarie până pe 13 ianoarie, deci o săptămână după sfinţire, dimineaţa pe nemâncate. După aceea, întot cursul anului acestă Aghiasmă Mare se păstrează într-o sticlă, la un loc curat şi nu se consumă decât atunci cân omul posteşte şi nu mănâncă nimic toată ziua, până la 4-5 după-amează. Acestă Aghiasmă Mare este foarte folositoare pentru oamenii bântuiţi de farmece sau alte lucruri necurate, pentru cei ce sunt bolnavi, pentru curăţirea vaselor întinate, pentru stropirea recoltelor ce sunt bântuite de insecte, şi pentru sfinţirea  diferitelor obiecte etc.Diferenţa dintre Aghiasma Mare şi Aghiasma Mică este aceasta: Aghiasma Mică se face oricând este nevoie şi se consumă dimineaţa pe nemâncate, pe când Aghiasma Mare se face o singură dată pe an, se consumă aşa cum am spus, numai o săptămână de la sfinţire, dimineaţa pe nemâncate, după aceea, în restul anului, numai dacă se posteşte toată ziua. De stropit se poate strupi cu amândouă oricând e

„Iata Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridica pacatul lumii“

  Ioan Botezătorl Deschid maintâi Sfânta Scriptură la capitolul 3 din Sf. Evanghelie de la Matei unde se vorbeşte despre Ioan Botezătorul. ,,Şi acest Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, iar hrana lui era acride şi miere sălbatică. Atunci ieşau la dânsul tot Ierusalimul şi toată Iudeia şin toată latura dimprejurul Iordanului şi se botezau în Iordan... Şi mustra Ioan pe faresei şi pe saduchei..." (Citiţi pe larg la Matei, cap. 3).Stând cu sufletul lângă Iordan, parcă--l văd pe Ioan şi aud predica lui şi mustrarea lui. Ioan mustra fără cruţare păcatele vremurilor. Mă gândesc: Doamne, multe năravuri urâte ar mai avea de mustrat Ioan şi în zilele noastre! Un astfel de nărav urât este şi datina păgână cum Serbează Creştinii de azi ziua şi amintrea Sf. Ioan Botezătorul. Ioan a fost o pildă măreaţă despre înfrânare, despre o viaţă pusă cu totul în slujba Domnului încă din pântecele m

Botezul Domnului nostru Iisus Hristos

Boboteaza Sfinţirea Apelor. Sfinţirea Firii 1.Veseleşte-pustiu însetat, să se bucure pustiul                                                                        ca şi crinul să înflorească.2. Şi va înflori şi se va bucura pustiul Iordanului şi mărirea Libanului se va da lui cinstea Carmelului; şi poporul meu va vedea Slava Domnului, strălucirea Dumnezeului nostru.3. Întăriţi-vă voi, mâini slabe şi prindeţi putere genunchi slăbănogi.4. Ziceţi celor slabi la inimă şi la cugit: "Întăriţi-vă şi nu vă temeţi. Iată Dumnezeul nostru! Cu judecată răsplăteşte şi va răsplăti; El va veni şi ne va mântui".5.Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi.6. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gângavilor; că izvoare de apă vor curge în pustiu şi pâraie în pământ însetat.7. Pământul cel fără de apă s

Botezul Domnului nostru Iisus Hristos

Boboteaza Sfinţirea Apelor. Sfinţirea Firii 1.Veseleşte-pustiu însetat, să se bucure pustiul                                                                  ca şi crinul să înflorească.2. Şi va înflori şi se va bucura pustiul Iordanului şi mărirea Libanului se va da lui cinstea Carmelului; şi poporul meu va vedea Slava Domnului, strălucirea Dumnezeului nostru.3. Întăriţi-vă voi, mâini slabe şi prindeţi putere genunchi slăbănogi.4. Ziceţi celor slabi la inimă şi la cugit: "Întăriţi-vă şi nu vă temeţi. Iată Dumnezeul nostru! Cu judecată răsplăteşte şi va răsplăti; El va veni şi ne va mântui".5.Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi.6. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gângavilor; că izvoare de apă vor curge în pustiu şi pâraie în pământ însetat.7. Pământul cel făr