,,De acum incolo, in veac sa nu ma dea rod din tine!"

Pe locul Smochnului care n-avea decât frunze goale   Ne spun Evanghelile că Mântuitorului, în Lunea cea Mare, fiind în drum cu Apostolii de la Ierusalim spre Betania, ,,I-Sa făcut foame" şi văzând un smochin lângă drum, S-a apropiat de el, doar va găsi ceva roade în el. Dar n-a găsit decât frunze şi i-a zis: ,,De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!". Şi pe loc smochinul s-a uscat (Matei 21, 18 - 19; Marcu 11, 12 - 14). Nu departe de Ierusalim, lângă drumul ce vine dinspre Betania, se arată şi azi o movilă de piatră, unde se spune că s-ar fi petrecut această Evanghelie. S-a încercat sădirea unui alt pom în acel loc, dar nici un fel de pom n-a prins rădăcină.Stau în acest loc sufletul înfiorat şi mă gândesc ce adânc înţeles este în Evanghelia cu Smochinul cel blestemat. Şi viaţa omului e în asemănarea unui pom care trebuie să facă roade de fapte bune. ,,După roadele lor îi veţi cunoaşte -- zice evanghelia -- căci nu culeg oamenii struguri din spini..." . Însă vai de cele mai multe ori pomul vieţi noastre arată numai frunze goale, n-are roade!

Mantuitorul e piront pe Cruce

Iată, Crucea se înalţă... După ce ostaşii Îl pironiră pe Mântuitorul pe cruce, câţiva bărbaţi mai tari apucară Crucea să o ridice şi să o înfigă în pământ. Durerile cele mai grozave abea acum începeau. Când se ridică crucea cel răstignit se sprijinea cu totul în cuiele şi rănile mâinilor şi picioarelor. Ridicat pe cruce în starea aceasta, cel răstignit simţea o durere teribilă ce trece peste închipuirea noastră.Creştinilor! Aplecaţi-vă, căci iată se înalţă Crucea, se înalţă mântirea noastră... iată Jertfa cea de taină se aduce... iată pe Răscumpărătorul pe Care ni L-a proorocit Isaia Proorocul, când a zis: ,,Acesta păcatele noastre le poartă şi pentru noi rabdă durere, şi noi am gândit că de la Dumnezeu este El întru durere. Iar El S-a răstignit pentru păcatele noastre şi a pătimit pentru fărădelegile noastre". Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul Legii cu Scump Sângele Tău. Cu sufle

Lazar cel inviat din morti...

  Mormântul lu Lazăr Tot aici în Betania, e şi mormântul lui Lazăr, fratele Martei şi Mariei, pe care l-a înviat Iisus din morţi. Lazăr era îngropat de patru zile când a venit Domnul şi poruncind să se ridice piatra de pe mormânt, a strigat: ,,Lazăre, vino afară!" Şi a ieşit mortul, legate fiindu-i mâinile şi picioarele cu fâşii de pânză. ,,Deslegaţi-l, a zis Iisus, şi lăsaţi-l să meargă" (Ioan, cap. 11). Aici a rostit Mântuitorul cuvintele: ,,Eu sunt Învierea şi Viaţa! Oricine crede în Mine viu va fi, chiar dacă va fi mort". Mormântul lui Lazăr se păstrează şi azi. E o peşteră adâncă şi întunecoasă. Trebuie mai întâi să cobori o scară cu douăzeci de trepte şi apoi dai în două încăperi. În încăperea a doua, ultima, a fost mormântul lui Lazăr.

Cum a murit Voievodul Constantin Brancoveanu?

Cum a murit Constantin Brâncoveanu şi copii săi   Pr. Arsenie Baca Plenipotenţialul veneţial la Ţaringrad, Andreea Memno, a fost de faţă în ziua de15 agust (Sfânta Maria) 1714, la şcena execuţei lui lui Constantin Brâncoveanu Vodă şi a membrilor familiei sale, ucişi din porunca sultanului Ahmet. În scrisoarea sa către dogele Veneţiei, plenipotenţialul său raportează astfel: ,,Duminică 15 august de dimineaţă s-a tăiat capul bătrânului principe al Valhiei, tuturor fiilor lui şi unui boier care îi era vistier. Iată cum s-a făcut :Încă de dimineaţă sultanul Ahmet se puse într-un caiac îpărătesc şi veni la seraiul zis foişorul Ialikiacs, pe canalul Mării Negre, în faţa căruia era o piaţă, unde au adus pe Brâncoveanu Voievod, pe cei patru băieţi ai lui şi pe vistiierul Văcărescu, i-au pus în genunchi unul lângă altul, la oarecare depărtare, unde le-a scos căciulile din cap şi sultanul i-a mustrat, făcându-i haini. Apoi le deteră voie a face o scurtă rugăciune. Înainte de a se ridica securea asupra capulului lor, fură întrebaţi de voiesc să se facă turci şi at