Cum tin crestinii de azi Sarbatorile?

Despre Sărbători   Sărbătorile sunt zile anumite din cursul anului bisericesc, închinate fie amintirii unor fapte din istoria sfântă, fie cinstirii lui Dumnezeu sau a unora dintre sfinţi 161 . Rostul Sărbătorilor este ca să dăm odihnă trupului, iar în mod deosebit ca să ne îngrijim de cele ale sufletului. Pentru noi creştinii, sărbătorea săptămânală este Duminica, sau Ziua Domnului, închinată îndeosebi amintirii şi slăvirii Învierii Domnului. Creştinii au sărbătorit încă de la început Duminica, prin săvârşirea Sfintei Euharistei şi prin fapte de milostenie. Sărbătorile din cursul anului bisericesc sunt de două feluri: praznice împărăteşti, închinate preamăririi lui Dumnezeu sau a uneia dintre Persoanele Sfintei Treimi, îndeosebi a Fiului lui Dumnezeu şi Sărbători ale Sfinţilor, mai aleşi, între care cele dint&aci

Praznicul Cincizecimii

Pogorârea Sfântului Duh Icoanele Înălţării Domnului şi ale Pogorârii Duhului Sfânt, ne înfăţişază pe Maica Domnului în mijlocul Apostolilor. Dumnezeiasca Scriptură ne istoriseşte că după înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, Apostolii s-au întors din Muntele Eleonului în Ierusalim şi petreceau în Biserică ziua şi noaptea, dimpreună cu Preacurata Maică şi alţi credincioşi, vreo sută două zeci cu toţii. Preasfânta Fecioară şi cu alţi credincioşi, stăruiau în rugăciuni şi în cuvântul lui Dumnezeu. ,,Atunci (după înălţarea Domnului) S-au întors Apostolii în Ierusalim, de la Muntele Eleonului, care -i aproape de Ierusalim (cam vreo 2000 de paşi), calea sâmbetei având. Şi dacă au intrat în cetatea Sfântă) s-au suit în casa de sus, unde locuiau: Petru Iacob, Ioan şi Andrei, Filip, Toma, Vartolomeu Matei Iacob al lui Alfeu, Simon Zilotis şi Iuda al lui Iacob. Aceştia toţi erau aşteptând cu un cuget în rugăciune şi în cerere, cu femeile (Mronosiţe) şi Maria, Mama lui Iisus şi cu fraţii Lui. ,,Şi