SF. Prooroc Ilie Tesviteanul

Cu Sfântul Ilie în ţara lui Proorocul Ilie în Sf. Scripturi Odraslă de preot al Legii Vechi (Sovac, din neamul lui Aron), originar din Tesva Glaadului (drept care i se spune Tesviteanul ), Ilie a fost unul dintre primii mari Prooroci ai lui Israel. Prooroc nu înseamnă doar înainte-văzător al celor viitoare, ci şi glas dojenitor în numele Celui Preaînalt, ca să nu se smintească de la dreptate nici poporul nici mai marii lui. Scriptura istoriseşte cum l-a înfruntat Ilie pe regele Ahab (care, sub influenţa soţiei sale de neam păgân, se abătuse de la credinţa monoteistă şi se îndulcise spre cultul lui Baal), certându-l cu asprime şi prevestind, că pedeapsă dumnezeiască, trei ani şi jumătate de foamete peste Israel. Iar Dumnezeu, chemându-l pe Ilie, i-a spus în ajunul osândei pe care-o pregătise celor rătăciţi: "Du-te spre Soare-Răsare şi ascunde-te la pârâul Cherit, care este în faţa Iordanului.

Religia Ortodoxa

  Cinstirea Sfinţilor În hotărârile unui alt Sinod ecumenic, şi anume a Sinodului al şaptelea ecumenic, ţinut în anul 787 la Niceea, se spun următoarele în legătură cu cinstirea Sfinţilor: ,,Cine nu mărturiseşte că toţi sfinţii cei ce au plăcut lui Dumnezeu, atât cei dinainte de lege cât şi cei de sub lege şi de sub har, sunt vrednici de cinste, ori cine nu cinsteşte pe sfinţi ori nu face rugăciuni către sfinţi, ca unii care mijlocesc pentru lume, să fie anatemă". Iar Sf. Ioan Damaschin scrie astfel despre cinstirea Sfinţilor: ,,Se cuvine a-i cinsti pe sfinţi, a le aduce daruri, a ţine zilele rânduite pentru pomenirea lor fiindcă ei au avut într-înşii pe Cel ce este vrednic de închinare, adică pe Dumnezeu, precum fierul înfierbântat în foc este arzător nu prin firea lui, ci pentru că a primit în sine foc" 71 Cinstirea sfinţilor este voită de Însuşi Dumnezeu, pentru că cinstindu-i pe sfinţi, cinstim de fapt pe Dumnezeu