Sarbatoare crestina: Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul ,,Ioan a zis: «E sunt glasul Celui ce strigă în pustie: îndreptaţi calea Domnului, precum a zis Isaia Proorocul»" Fraţi creştini, Din cele mai vechi timpuri oamenii cei buni aveau obiceiul ca înainte de moarte să dea învăţături copiilor, rudelor, prietenilor şi să le rânduiască din cele agonisite pentru facerea de fapte bune. Îi învăţau cum să păzească obiceiurile bune cum să împartă săracilor milostenia pentru sufletele lor şi char numeau cui să o dea. Acestea toate pricinuiau multă jale şi durere mai ales copiilor şi celor

Protos. Nicodim Mandita

Adormirea Maicii Domnului Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria dupăce a mângâiat şi a sfinţit pe Apostoli, ucenici, rude şi cunoscuţi, şi-a luot iertăciune de la toţi s-a culcat pe patul Ei, anume pregătit, aşezându-şi Preacuratul Ei trup foarte cuviincios, aşa cum a vrut. Astfel pregătindu-se pentru săvârşire, fiind multe lumânări aprinse, Sfinţii Apostoli, ierarhi, preoţi şi diaconi cu toată adunarea credincioşilor sfinţi, făceau doxologii lui Dumnezeu. Preasfânta Maică-Fecioară sta aşezată cuviincios pe pat, pregătită pentru fericita plecare, aşteptând venirea la Dânsa a Fiului şi Dumnezeului Său prea iubit. Pe când stătea astfel în acea aşteptare sfântă, deodată a strălucit în casă o puternică rază a dumnezeieştii slave. În prezenţa acelei străluciri divine, lumina lumân

Popasuri Biblice (23)

Muntele Tabor ... Şi i-a luat (Iisus) pe Petru, pe Ioan şi pe Iacob şi S-a suit în munte ca să Se roage, şi pe când se ruga, înfăţişarea feţei Sale a devenit alta şi îmbrăcămintea Lui albă, strălucind. Şi iată, doi bărbaţi vorbeau cu el; aceştia erau Moise şi Ilie, care arătându-se întru slavă, vorbeau despre sfârşitul Său, pe cara avea să-l împlinească în Ierusalim. Iar Petru şi cei împeună cu el erau îngreuiaţi de somn; şi când s-au deşteptat, I-au văzut slava şi pe cei doi bărbaţi stând cu El. Şi aceştia pe când se despărţeau de El, Petru I-a zis lui Iisus: Învăţătorule, bine ne este noă să fim aici; să facem trei colibe ana Ţie una lui Moise şi una lui Ilie ei ne ştiind ce să spună. Şi pe când vorbea cu el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi s-