Cine sunt Inngerii?

Despre îngeri Îngerii au fost creaţi de Dumnezeu pri cuvânt, înainte de crearea omului. În limba greacă ,,înger" înseamnă ,,vestitor". Îngerii sunt fiinţe spirituale, raţionale şi libere care laudă neîncetat pe Dumnezeu şi-I vestesc voia. Numărul lor este foarte mare, şi au fost făcuţi toţi odată. După învăţătura Bisericii, fiecare om are un înger păzitor, care i se dă la botez. De asemenea, toate bisericile ţările, oraşele şi satele au îngeri păzitori. Sf. Dionisie pseudo-Areopagitul a împărţit pe îngeri în trei trade. Din prima triadă fac parte serafimii, heruvimii şi tronurile. Aceştia sunt cei mai apropiaţi de Sfânta Treime. Din a doua triadă: domniile, stăpânirile şi puterile, iar din atreia triadă: începătoriile, arhanghelii şi îngerii. Lumea îngerilor nu este haotică, ci foarte ordonată. Fiind fiinţe spirit

Religia Ortodoxa Calauza pentru credinciosi

Crearea omului Omul este cea mai de seamă dintre creaturile lui dumnezeu, este coroana creaţiei. Alcătuit din trup material şi suflet spiritoal, omul face legătura între lumea materială şi lumea spirituală. Prin duh, omul participă la lumea spirituală, iar prin trup, participă la lumea materială, pe care trebuie să o transfigureze, căci este darul lui Dumnezeu ce poartă amprenta Raţiunii divine. Chemarea omului, în raport cu lumea, este dea-şi învinge vionţa de a stăpâni, de a poseda lumea, sau ceva din lume, pentru că fiecare lucru din lumea văzută, că şi fiecare persoană umană, să devină o fereastră spre viaţă, spre Dumnezeu. Ntura umană este mult mai complexă decât a îngerilor şi este înzestrată cu mai multe daruri. Rolul omului în creaţie este mijlocitor. El a fost creat de Dumnezeu în ziua a şasea, printr-o lucrare directă, nemijlocită: ,,Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie... Atunci a adus Domnul Do

Inaltarea Sfitei Cruci -14 septembrie (Zi de post)

Cinstirea Sfintei Cruci Sfânta Cruce este cea mai minunată revelaţie a lui Dumnezeu, atât a Dumnezeului Celui veşnic, cât şi a Dumnezeului Celui întrupat, adică a Mântuitorului. Raportată la Dumnezeul Cel veşnic, Sf. Cruce reprezintă atotputernicia şi înţelepciunea lui Dumnezeu. În aparenţă, ea este cea mai adâncă înjosire a lu Dumnezeu, semnul neputinţei şi sfârşitul orcărei măriri. În realitate însă, ea se dovedeşte ,,puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu", care biruie lumea stăpânită de mărire deşartă, de mândrie şi senzualitate. Crucea dispreţuită devine steagul biruinţei dumnezeieşti care a cucerit lumea şi stindardul creştinsmului. Sfânta Cruce revelează apoi iubirea divină, căci: ,,Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică" (Ioan 3, 16). Şi, în sfârşit, Crucea revelează dreptatea divină, 75 care cere pentru orice greşală pocă

Nasterea Maicii Domnului (8 septembrie)

Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria Ortodoxia nostră sărbătoreşte naşterea Preasfintei Fecioare Maria în fiecare an la 8 septembrie. După nouă luni de bucurie , Sfânta şi dreapta Ana a născut pe Fiica cea Precurată şi binecuvântată, pe Preasfânta Fecioară Maria, pe începătoarea şi mijlocitorea mântuirii oamenilor. Naşterea Ei a umplut de bucurie pe părinţii Săi, Ioachim şi Ana, cerul şi pământul şi pe toată lumea din toate vremurile. La naşterea fiilor lui Adam, socotind după dreapta credinţă, era o zi mai mult de mâhinre decât de bucurie, pentru că se năşteau urâţii şi vrăjmaşi lui Dumnezeu, fii ai păcatelor şi ai mâniei, fără sigur