,,Am aflat pe Mesia!

  Apostolul Andrei Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Andrei se bucură de o cinste deosebită în Bisericile Greacă, Rusă şi Română, datorită faptului că a predicat în teritorii care sunt astăzi în jurisdicţia acestor biserici, iar Patriarhia Ecumenică din Constantinopol îl socoteşte întemeietor al acestui scaun apostolic. El era de fel din Betsaida, care se tâlcuieşte ,,casa văduvelor", o mică aşezare din nordul Ţării Sfinte, pe malul Lacului Ghenizaret sau Marea Galileei, cum se mai numeşte. Ştim despre Sfântul Apostol Andrei că era frate cu Sfântu Apostol Petru, iar tatăl lor se numea Iona şi se îndeletnicea cu pescuitul, meşteşug pe care l-a transmis şi fiilor săi. Mai ştim că Sfântul Andrei nu s-a însurat niciodată, alegând să petreacă întreaga sa viaţă în feciorie. Fiind primul dintre cei 12 ucenici ai Domnului Hristos, el este cunoscut drept ,,cel dintâi chemat" la apostolat, îns

Viata Maicii Domnului

Creşterea Preasfintei Fecioare Maria în învăţătura şi sfinţenia Domnului Ioachim şi Ana, pătrunşi de Duhul lui Dumnezeu, care zilnic îi călăuzea pe căile vieţii, se osteneau a-şi creşte pe Fiica lor în cea mai aleasă sfinţenie. Ei îngrijeau de Dânsa cu mare luare-aminte, preţuind-o ca pe lumina ochilor lor, fiindcă ştiau din dumnezeiasca descoperire, că Aceasta va fi Maica Luminii a toată lumea şi mijlocitoarea înnoirii firii omeneşti. Ei o creşteau cu deosebită îngrjire, aşa cum se cerea, cunosând că Ea avea să fie Maica Mântuitorului nostru Iisus Hristos Dumnezeu. O iubeau mult, ca pe o Fiică aleasă, dorită de zeci de ani, şi o cinsteau ca pe o Stăpână strălucită, prin care primeau şi ei lumină divină, care se revărsa de sus cu multă îmbelşugare. Reamintindu-şi de cuvintele îngerului spuse pentru Dânsa, ei o vedeau strălucind cu maiestate Împărăteasă şi cerea în viitorul S

Parintele Iustin Parvu ... Si rugaciune unei mame

>>Părintele Iustin Pârvu Înainte văzător... Copiii rugăciunii... La atelierul nostru, de-a lungul anilor, au venit clienţi care doreau icoane piciate pentru cadouri la diferite evenimente importante din viaţa uni om, dar şi cu diferite nevoi trupeşti şi sufleteşti. Asta fără să vreau, am aflat bucuriile şi necazurile lor. Una din problemele cele mai des întâlnite este infertilitatea. Din păcate, foarte multe femei nu pot să aibă copii. Cred că şi dvs, cunnoaşteţi cel puţin o familie care are o asemenea problemă. Motive de infertilitate sunt diverse. Dacă înainte de 1989 veneau pe lume copii ''din greşală'', sau datorită politicii demografice a guvernului comunist, acum în anii libertăţii, o parte din copiii patriei vin pe lume datorită rugăci

Sfintii Arhangheli -Mihail si Gavriil

Ce ne spun Sfinţii Părinţi despre cele nouă cete îngereşti? Dumnezeu a creat mai întâi lumea nevăzută, adică pe îngeri. Sfântul Apostol şi mai târziu ucenicul său, Sfântul Dionisie Areopagitul în lucrarea sa Ierarhia cerească şi bisericească, împarte îngerii în nouă cete cereşti, fiecare ceată de îngeri are o anumită misiune dumnezeiască (Rom. 8,38; I Petru 3, 22). Astfel, Serafimii cei cu câte şase aripi, Heruvimii cei cu ochi mulţi şi Scaunele sau Tronurile, care ,,odihnesc pe Dumnezeu gânditor", formează prima ceată de îngeri. Aceasta înconjoară tronul cel de văpaie şi lumină al Preasfintei Treimi (Iez. 1, 4-28). Apoi urmează Puterile, Stăpânirile şi Domniile, care să stăpânească întreg universul, planetele, stelele, văzduhurile, mările şi puterile întunericului, adică pe dia