Arhidiaconul Stefan

Locul lapidării Sf. Ştefan <<Iar Ştefan, plin de har şi de putere făcea minuni şi semne mari în popor. Şi s-au ridicat unii din Sinagoga ce se zicea a Libertăţilor şi a Cireneilor şi Alexandrinilor şi al celor din Cilicia şi din Asia care se luau la întrebăr cu Ştefan şi nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care el le vorbea. (....) Iar el a zis: (....) Voi cei tari în cerbice şi netăiaţi împrejur la inimă şi la urechi, voi purea-l staţi Duhului Sfânt; precum părinţii voştri, aşa şi voi! Pe care din porunci nu-lau prigonit părinţii voştri? Ei au omorât pe cei ce au prevestit sosirea Celui Drept, ai cărui vânzători şi ucigaşi v-aţi făcut voi acum, voi cei ce-n rânduială de la îngeri aţi primit Legea şi n-aţi păzt-o!

Ziua Nasterii Domnului:

Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos Istoria bisericească ne arată că odată cu venirea lui Irod cel Mare, fiul lui Antipater Idumeul, pe tronul lui David din cetatea Ierusalimului, cu luarea Şceptrului domniei din mâna lui Iuda şi trecerea lui în mâna unui străin (37 a. Hs.), timpul prezis de Patriarhul Iacob pentru venirea lui Mesia, se apropia (Fac. 49, 10). Domnia lui Iuda se sfârşise; iar Şceptrul împărătesc trecuse în mâinile străinului de neamul şi legea lor, Iuda Idumeul. Vremea săptămânilor prezise de Daniel se apropia de capătul lor (Dan 9). De multă vreme exista şi împărăţia romană (picioarele de fier) prezisă de Daniel, în vremea căreia era rânduit de sus să-şi ia începutul împărăţia eternă a lui Mesia (Dan. 2, 31-45; 7). După hotărârea lui Dumnezeu Tatăl socotind plinirea vremilor prezise, El a trimis pe Dumnezeu Cuvântul Unul Născut Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să se nască din Preacurata şi pururea Fecioara Maria în cetatea Betleemului.

Din tainele icoanei

Sfântul Ierarh Nicolae Sfântul Ierarh Nicolae În iconografia Ortodoxă ,,Nu pricep de unde voi începe a-ţi aduce laudă, Părinte? Care cântare îţi voi cânta? Sau cu ce cununi te voi încunna? Că de-mi voi aduce aminte de Voievozi, mă minunez; de Vasile, mă mir; despre fecioarele acelea nu mă pricep ce să grăiesc; de toţi numai mă minunez şi împreună cu tine lui Dumnezeu, Celui ce ţi-a dat ţie cele preamărite, laudă Îi trimit, cântând cântarea: Aliluia!" Sf. Ierarh Nicolae, icaonă, Meteora (Grecia), sec. 16