SF. Serafim de Sarov ( Despre Post)

Postul Postul înseamnă nu numai să mănânci rar, dar să mănânci şi puţin. Numai să mănânci o dată pe zi, dar şi să nu mănânci mult. Postitoru care aşteaptă până în ceasul stabilit al mesei, dar la masă se înfruptă cu neostoită saţietate, este lipsit de cuminţenie. Când mâncăm, să fim cu luare aminte şi la lucrul acesta, adică să nu alegem mâncările gustoase. Aceasta este o însuşire a animalelor. Când refuzăm să mâncăm, o facem spre a smeri membrele trupeşti care se revoltă şi pentru a da libertate mişcărilor duhului. Postul adevărat nu constă dor în a istovi trupul, dar şi în a-i da celui înfometat pâinea pe care ai vrea să o mănânci tu. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, înainte de a începe lucrarea pentru izbăvirea neamului omenesc, s-a întărit cu post îndelungat. Toţi asceţii, când au început să-I slujească Domnulu, s-au înarmat cu posul. Au început drumul crucii prin post. Şi îşi măsurau

Pomenirea mortilor (Mosii de Iarna)

ZILELE PENTRU POMENIREA MORŢILOR Sfânta  Biserică mărturiseşte nemurirea sufletului, şi crede în învierea morţilor. Ea ne învaţă pentru aceştia, să ne rugăm pentru răposaţii noştri şi pentru toţi cei care au murit în dreapta credinţă, ca să aibă partea lor în viaţa veşnică şi de împărtăşirea cu Sfinţii în rai.Deaceea, a rânduit ca zi de rugăciune pentru morţi -- Sâmbăta precum-- şi anumite zile de peste an, în care ducem colivă la biserică şi dăm pomelnic pentru toţi morţii noştri. Aceste zile de obştească pomenire sunt anumite Sâmbete ale morţilor, precum Sâmbăta Lăsatului sec de carne dinaintea postului Paştilor, în care Biserica se roagă pentru morţii cei din veac-- moşii şi strămoşii noştri, adormiţi în buna credinţă şi mai ales pentru cei ce au răposat în diferite întâmplări nenorocite, fără împărtăşirea Bisericii şi a rânduielilor sale. Această Sâmbătă se numşte "a morţilor".Sâmbetele din săptămâna a 2-a, 3-a şi a -4-a din postul Paştilor, sunt rânduite tot pentru pomenirea obştească a morţilor, ca să

Pr. Prots. Nicodim Mandita

Întâmpinarea Domnului Ascultarea de Dumnezeu şi împlinirea poruncilor Lui este un izvor de fericire pentru credincioşii Bisericii. Acestei ascultări divine s-au supus: Preasfânta Fecioară Maria, Pruncul Iisus dreptul Iosif şi toţi aleşii lui Dumnezeu. Ascultării divine să ne supunem şi noi, spre a ne învrednici de dobândirea înzestrării de sus, cu bogăţia cerească a bunătăţilor vremelnice şi veşnice. Acum privind cu atenţie la Maica Domnului împlinind legea în a 40 -a zi după naştre, când îşi duce pe Pruncul Iisus şi două păsări plocon, să ne apropiem mai mult de cele ce s-au făcut, vorbind şi auzind atunci, ca să ne folosim cu succes.În a 40 -a zi după naşterea Fiului Său, Preacurata Fecioara Maria, cu Pruncul Iisus în braţe şi însoţită de bătrânul Iosif logodnicul Său, părăseşte staulul casa şi Betleemul, îndreptându-se spre Sfânta Cetate a Ierusalimului.În a 40 -a zi după naşterea Fiului Său, Preacurata Fecioara Maria, cu Pruncul Iisus în braţe şi însoţită de bătrânul Iosif logodnicul Său, părăseşte staulul casa şi Betlee