Prazinicul Cincizecimii (Pogorarea Duhului Sfant)

Dumnezeu Duhul Sfânt   Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi. Fiind de aceeaşi fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul, Lui I se cuvine aceeaşi închinare şi cinste ca Tatălui şi Fiului, şi atunci când dăm slavă Tatălui şi Fiului să dăm slavă şi Duhului Sfânt, căci este nedespărţit de cele două persoane ale Sfintei Treimi. ,,Toţi trei au o singură fiinţă, voinţă putere şi slavă, spune Sf. Atanasie cel Mare, o singură Dumnezeire, arătată în trei ipostasuri sunt un singur Dumnezeu în trei persoane aşa cum soarele are disc raze şi lumină dar este un singur soare"94. Cel mai scurt rezumat al învăţăturii despre Sfântul Duh este cuprins în articolul opt din Simbolul credinţei, în care se spun următoarele: ,,Şi întru Duhul Sfânt Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit Care a grăit prin prooroci".

Inaltarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor;

Înălţarea Domnului Mântuitorul nostru Iisus Hristos privindu-i cu bunătate părintească îi mângâia zicându-le: ,,Iubiţii Mei! Părăsiţi scârba aceasta şi nu mai plângeţi că Eu voi fi cu voi. Ucenici ai Mei nu vă ma întristaţi, căci Eu voi fi cu voi până la sfârşitul veacului (Mt. 28, 20). Eu nu vă voi lăsa sărmani: ci voi trimite alt Mângâietor, şi vă va învăţa pe voi toate. Acela va întoarce scârba voastră în bucurie şi plângerea voastră în veselie duhovniceasca... ."Acestea şi altele multe vorbind, S-a depărtat puţin de la dânşii şi ridicându-şi mâinile i-a binecuvântat: iar ei au căzut cu faţa la pământ şi I S-au închinat cu multă smerenie. Şi pe când îi binecuvânta, S-a înălţat la cer şi un nor la luat pe El de la ochii lor.