Taierea cinstitului cap al SF. Ioan Botezatorul

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul   ,,Ioan a zis: <<Eu sunt glasul Celui ce strigă în pustie: îndreptaţ calea Domnulul, precum a zis Isaia proorocul!>>" (Ioan 1,23) Sfântul Ioan Botezătorul, care a fost trimis de Dumnezeu în lume să pregătească inimile oamenilor cu învăţătura sa, îl mustra pe Irod pentru fărădelegea acestuia mare şi-îi zicea: ,,Nu ţi se cade ţie, o, Iroade să ţii femeia fratelui tău, Filip!" pentru aceste cuvinte s-a mâniat Irodiada şi voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan şi-l cinstea ca pe un om mare şi vestit; îl ştia că este un om sfânt şi un mare drept, iar pe sine se ştia vinovat de călcarea legii pe care o învăţa Sfântul Ioan.

Adormirea Preasfintei Fecioare Maria

Înmormântarea Maicii Domnului Adunarea Sfinţilor Apostoli dimpreună cu toată mulţimea credincioşilor mergând înainte, au ajuns la cimitir, lângă satul Ghetsimani. Acolo au pus jos patul cu trupul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, lângă mormântul deschis, gata pentru a-l primi (+) .Atunci Apostolii şi adunarea credincioşilor au izbucnit în plâns şi strigare mare, tânguindu-se toţi pentru sărăcia lor şi pentru lipsirea unei aşa de prea minunată bunătate. Rând pe rând căzând la trupul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, îl cuprindeau îl udau cu lacrimile lor fierbinţi, dându-i sărutarea cea de pe urmă. După ce şi-au luat iertăciune Sfinţii Apostoli şi ierahii au făcut cuvinte de laudă la îngroparea Preasfintei Fecioare, aşa cum le da Duhul Sfânt a grăi atunci, care nu numai oamenilor ci şi îngerilor sunt cu anevoie a le spune.