DESPRE CE INSEMNATATE ARE CULTUL SFINTILOR

CULTUL SFINŢILOR Creştinii care au dus o viaţă de înaltă perfecţine morală, păzind credinţa cea adevărată, sunt preamăriţi nu numai în cer de Dumnezeu, ci şi pe pământ de către Biserică. Cinstirea aceasta a sfinţilor, sau altfel-zis, cultul sfinţilor, are drept de a lăuda pe Dumnezeu, care a dat fiilor Bisericilor Sale belşugul darurilor Duhului Sfânt, încât au putut vieţui după voia Lui cea sfântă. Ca unii care au împlinit poruncile Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi au urmat Lui, sfin

Rugaciune de mare trebuinta pentru suflet

pentru fiecare zi a săptămânii care se adaugă la rugăciunile de dimineaţă sau de seară O veşnice Duumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă şi mare smerenie a inimii mele cunosc şi mărturisesc acum, că greşesc în toate zilele faţă de dumnezeiasca Ta dragoste. Pentru aceasta, astăzi că este Luni şi începutul săptămânii, vin şi mă rog milostivirii Tale celei mari să ierţi păcatele mele, să-mi dai har spre a pune început bun, să port grijă şi să ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atâtea osteneli şi ispite până la Sfânta Ta Răstignire, ca să mântuieşti zidirea Ta. Şi te rog fierbinte, Dumnezeul meu şi Ziditorul meu, să mă îndreptezi de azi înainte spre bine până la sfârşitul vieţi mele, întru cinstea şi mărirea împărăţiei Tale şi pentru mântuirea mea.