Comorile credintei

Moaştele marelui predicator al Bisericii sunt adăpostite în paraclisul Patriarhiei. SF. IOAN GURĂ DE AUR Sfântul Ioan Hrisostom sau Gură de Aur, cum este el numit de tradiţie, trece drept cel mai important teolog al Bisericii de Răsărit. Sfântul, arhiepiscop al Constantinopolului a devenit foarte cunoscut prin predicile sale, prin interpretarea cu deosebit talent a sfintei Scripturi, căpătând un renum care a depăşit graniţele imperiului bizantin.

TRIHERUSA

Icoana Maicii Domnului cu Trei Mâini   Acoperită de o minunată ferecătră cu pietre preţioase, această Sfântă şi vestită icoană a Maicii Domnului stă aşezată în jilţul egumenului, în biserica cea mare a Mânăstirii Hilandar. Istoria acestei icoane se împleteşte cu viaţa Sfântului Cuvios Ioan Damaschin, care încă înainte de a intra în cinul monahal, lupta împotriva ereziei iconoclaste. Mişcarea iconoclastă, adică lupta împotriva icoanelor a avut ca iniţiator pe însuşi împăratul Bizanţului de atunci, Leon al III-lea Isaurul, care la 17 ianuarie 730, interzicea adorarea icoanelor în tot cuprinsul imperiului.

LUMEA CREDINTEI

VIAŢA ÎNTRU HRISTOS   Într-un moment de disperare, mi-a apărut semnul Sfintei Cruci în mijlocul unui cartof. Simţeam că nu mai am puterea să merg mai departe, mă simţeam copleşită de atâtea probleme. Iar când am spus că nu mai am forţă să lupt cu atâtea necazuri, mi-a apărut această cruce, care pentru mine este semnul biruinţei, al iubirii nemărginite pe care Dumnezeu a acceptat să fie răstignit pentru ca noi oamenii să putem ajunge la El acolo sus în cer. Este minunat să ştim c

CUVIOSUL ANTIPA

  românul de la Valaam ,,Eu am văzut multe mânăstiri şi în Rusia şi peste graniţă. peste tot călugării trebăluiesc; însă şi treburile şi construcţiile sunt lucruri lumeşti. Viaţa monahului este în biserică, lucrul lui este pravila monahală." Sf. Antipa Cuviosul Antipa este îndeobşte iubit şi venerat de români, de greci şi de ruşi. Fiind român de origine noi îi spunem Sfântul Antipa de la Calapodeşti, căci Cuviosul Antipa s-a născut în anul 1816 în satul Calapodeşti Comuna Dealu Morii) din Judeţul Bacău, din părinţi dreptcredincioşi Gheorghe şi Ecat

CUVANTUL DUHOVNICULUI

DESPRE HARURILE BOBOTEZEI În Ianoarie, prima lună a fiecărui an cultul nostru ortodox este marcat de marele Praznic Împărătesc al Botezului Domnului, care se mai numeşte şi ,,Arătarea Domnului" sau ,,Epifania". După cum ne arată deslşit Sf. Ioan Gură de Aur, Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor când S-a născut , El când S-a botezat după întâmplările minunate al naşterii lui Iisus, după tăierea-îprejur şi fuga în Egipt, după apariţia la 12 an împreună cu părinţii la templul din Ierusalim, când a uimit pe toţi slujitorii şi învăţătorii templului cu întrebările şi învăţăturile Sale. Până la vârsta de 30 de ani Fiul Celui Preaîna