INFO UTIL

Lacrimile Maicii Domnului   O icoană care plânge... Câte controverse, câte nedumeriri întrebări speranţe sau regăsiri la uzul acestui fapt! O icoană a Maicii Domnului plângând... Când? Unde?... Poate acum o mie de ani poate acum douăzeci, poate chiar azi. Poate la Muntele Athos, poate la biserica din satul vecin... Contează? Cine aude o astfel de ştire ar spune că da. Ar dori să meargă să facă fotografii, să cheme specialişti iscoditori, sau poate ar dori să-şi plece genunchii, ca să se vindece de necredinţă, de boală sau de frică... Căutăm, ne interesăm... Când auzim de o icoa

SFANTUL IOAN GURA DE AUR

MÂNDRIA   Cazul lui Ozia. Apariţia mândriei   Acest Ozia a fost strămoşul lui David şi regele iudeilor. A domnit 52 de ani şi, în timp ce la început avea nume bun, după aceea a căzut în păcat. El crezând că are mai mare vrednicie decât cea pe care o avea, a luat asupra sa şi puterea preoţească. Atât de mare rău este mândria! Îl convinge pe fiecare să nu ia seama la sineşi să golească toată comoara virtuţii pe care a dobândit-o în urma multor osteneli. Şi celelalte greşeli apar de obicei când suntem trândavi, în timp ce aceasta lăstăreşte când înaint

Pvestiri biblice

Stejarul Mamvri Apoi Domnul S-a arătat lui Avraam la stejarul Mamvrie, într-o zi pe la amiază, când şedea el în uşa cortului său. Atunci ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată trei oameni şedeau înaintea lui; şi cum i-a văzut, a alergat din uşa cortului său în întâmpinarea Lor şi s-a închinat până la pământ. Apoi a zis: ,,Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău! Se va aduce apă să vă spălaţi picioarele şi să vă odihniţi sub acest copac. Şi voi aduce pâine şi veţi mânca, apoi vă veţi duce în drumul vostru, întrucât treceţi pe la robul vostru!". Zis-au Aceia ,,Frământă de grabă trei măsuri de făină bună şi fă azime!". Apoi Avraam a dat fuga la cireadă, a luat un viţel tânăr şi gras şi l-a dat slugii, care l-a gătit de grabă. Şi a luat Avraam unt, şi lapte şi viţelul cel gătit şi le-a pus înaintea Lor, şi pe când Ei mâncau, a stat şi el

DOCUMENTAR

Sfântul Cuvios Meletie de Ypseni (12 februarie) Insula Rodos. Asociată, adesea, cu statuia impresionantă a zeului Helios, una dintre cele şapte minuni ale lumii antice şi cu amintirea Cavalerilor Ioaniţi care aici şi-au găsit refugiul după părăsirea Ţării Sfinte, reprezentată de la sfârşitul anului 2013, pentru mulţi creştini, patria Sfântului Cuvios Meletie. Cu atât mai mult cu cât, înscris, în cadrul şedinţei Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 29 noiembrie 2013, în Sinxarul Bisericii Ortodoxe, alături de Cuviosul părinte Porfirie Bairaktaris, Sfântul Meletie reprezintă, prin nevoinţele sale într-o lume dominată de vedete şi crize de orice tip-- încurajarea.