Mântuirea subiectiva sau îndreptarea.

Harul, credinţa şi faptele bune În Sf. Scriptură şi în Sf. Tradiţie termenul ,,mântuire" are două înţelesuri. În primul rând, se referă la mântuirea obiectivă, răscumpărarea sau împăcarea omului cu Dumnezeu realizată prin întruparea, moarte

Adormirea Maicii Domnului

Ridicarea Maicii Domnului cu trupul la cer Toma Geamânul, unul, din cei 12 Apostoli, prin iconomia lui Dumnezeu, precum odinioară nu fusese cu ceilalţi Apostoli, când I s-a arătat Mântuitorul în seara zilei învierii Sale, tot aşa n-a fost de faţă nici la adormirea şi înmormântarea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, Maica Dumnezeului nostru. După trei zile norul l-a apucat şi pe el din latura sorţului său apostolesc unde propovăduia şi l-a adus în Ghetsimani, la mormântul Preasfintei Maici. Apropiindu-se el l-a întâmpinat Preacurata Fecioară deasupra gropii Sale, suindu-se la cer cu trupul înviat. Toma văzând-o a strigat: ,,Preacurată Maică-Fecioară unde Te duci?" Dânsa privindu-l cu multă bunătate şi-a scos brâul cu care era încinsă şi dând