kato Xenia

Mânăstirea Kato Xenia, Grecia Brâul Maicii Domnului Brâul Maicii Domnului ţesut din păr de cămilă de către însuşi preasfânta Fecioară Maria şi pe care ea l-a purtat şi pe când îl avea în pântece pe Fiul lui Dumnezeu cel necuprins, este astăzi una dintre cele mai nepreţuite comori ale Ortodoxiei şi poate fi venerat la Mânăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos; dar două părticele din acesta se află la Kato Xenia din Grecia, aflată la mijlocul distanţei dintre Salonic şi Athena.

RUGACIUNE CATRE MAICA DOMNULUI

Rugăciune pentru părintele nostru duhovnic O, Preasfântă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară Împărăteasa Cerului şi a pământului, ascultă strgarea sufetului meu Preacurată Maică a lui Dumnezeu, pe care o aduc pentru părintele meu duhovnic robul Tău (numele). Fii lui întotdeauna călăuzitoare, şi în toată vremea însoţeşte-l şi îngrădeşte-l pe el cu sfinţii îngeri. Întăreşte-l când este trez, păzeşte-l când doarme, mângâie-l când plânge, îmbrăţişază-l când este trist, izbăveşte-l de dureri; slobozeşte-l de clevetire, ridică-l câd este în neputinţă, biruieştei pe demonii ce luptă împotriva lui, şi în primejdie de moarte îl ajută. În fiecare zi îl arată înfrcoşător pentru vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, pentru ca ei să şte că el este robul Tău, Maica lui Dumnezeu, Care L-ai născut pe Domnul

PRINCIPALELE SARBATORI ORTODXE DIN LUNA OCTOMBRIE

SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA Maica noastră Parascheva cea Nouă (numită astfel spre a nu fi confundată cu muceniţele din primele secole ce au purtat acelaşi nume), ale cărei sfinte moaşte făcătoare de minuni au fost aduse la Iaşi în anul 1641 prin strădania domnitorului Vasile Lupu, fiind aşezate dintru început la Sf. Trei,Ierarhi iar azi în Catedrala Mitropolitană, este ocrotitoarea Moldovei şi a întregii Românii, iar cu precădere a femeilor evlavioase, a fecioarealor şi a călugărilor.