Adormirea Maicii Domnului

Maica Vieţii mijlocitorea noastră neobosită Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Fecioarei Maria, iar creştinii de pretutindeni se întâlnesc la slujbele de mulţumire, în lăcaşuri de închinare din întreaga lume. Grecii numesc această sărbătoare ,,Paştile verii'', întreaga perioadă a postului care o preced fiind una de asceză şi rugăciune asemenea Săptămânii Patimilor din Postul Mare. În fiecare an, în ziua Praznicului, la Biserica Mormântului Maicii Domnului de pe Muntele Măslinilor se săvârşeşte Sfânta Liturghie. Este prilej de mare bucurie pentru cei care se nevoiesc să ajungă în acele locuri binecuvân

Pazirea poruncilor lui Dumnezeu

«Despre păzirea poruncilor lui Dumnezeu (III) 2. Nu este de ajuns, fraţilor, să cunoaştem numai enumerarea, în chip simplu a celor zece porunci. E nevoie să pătrundem mai adânc înţelesul fiecăreia. a) Prima poruncă, adică ,,Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alţi Dumnezei afară de Mine!'', ne învaţă că Dumnezeul nostru cel din ceruri este singurul Dumnezeu adevărat, că nu avem nevoie să ne închinăm la idoli, ca păgânii din vechime. Nu ne îngăduie prima poruncă nici să ne lăsăm robiţi de anumite patimi, pentru că devenim închinători la idolii moderni. Prima poruncă nu opreşte cinstirea Maicii Domnului nici a Sfinţilor şi îngerilor din ceruri.

IUBIREA LUI DUMNEZEU

În căutarea sfintei iubiri ,,Cred Doamne Ajută necredinţei mele!''. Asemeni lui N. Steinhardt, îndrăznesc şi eu să încep astfel această scurtă culegere, căreia piesa lui Danion Vasile, Taina Iu

Pr. Arsenie Boca

Întâmplări minunate la mormântul Părintelui Arsenie Boca Părintele Arsenie Boca (pe numele mirenesc: Zian-Vălean Boca) s-a născut pe 29 septembrie 1910,la Vaţa de Sus, în Munţii Apuseni. A urumat cursurile Liceului ,,Avram Iancu" din Sibiu-Brad, apoi Institutul Teologic din Sibiu, şcoala de Arte Frumoase şi Facultatea de Medicină din Bcureşti. După câteva luni la Muntele Athos, s-a întors la Mânăstirea Sâmbăta de Sus, unde avea să-şi împlinească marea chemare monahală. După un timp, Mitropolitul Nicolae Bălan l-a dus la Mânăstirea Prislop, care era părăsită şi trebuia repusă în funcţiune. Sub comunişti, a fost arestat sau deportat &ic

SARBATORI ORTODOXE DIN LUNA NOIEMBRIE

SOBORUL SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GARIIL În această zi Biserica cinsteşte întreg soborul (adică adunarea) Puterilor cereşti celor fără de trup (adică al îngerilor), ai căror fruntaşi sunt Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, numiţi la noi şi Sf. Voievozi. După tradiţia biblică, arhanghelii (îngeri stătători dinaintea Tronului dumnezeiesc şi prtători la cer ai rugăciunilor celor drepţi) sunt în număr de 9, dar în textele canonice nu apar nominalizaţi decât 3: Mihail, Gavriil şi Rafail.

Crucea suferintelor Maicii Sfinte la vederea apropiatei jertfiri a Fiului Ei

Crucea cu toate unilirile şi suferinţele grele, apare din ce în ce mai clară înaintea ochilor Mântuitorului. Fiecare clipă de vreme trecută, îl apropia tot mai mult de Cruce, de jertfirea şi de proslăvirea Sa. După intrarea cu triumf împărătesc în Ierusalim şi-n Templul Sfânt, Mântuitorul se retrage în Betania, în casa lui Simon, pe care-L vindecase de lepră, unde făcuseră ospăţul strălucit, la care luase parte şi Lazăr ce a patra zi înviat. Acolo se afla şi Preacurata Sa Maică. Sosind vremea când fâcea ultimul drum, pentru închinare la Ierusalim, Mântuitorul sta adeseori lângă Sa şi-i povestea spre ştiinţă, cele ce avea să pătimească în curând pentru mântuirea lumii. Văzând-o mâhnindu-se mult, El îi arăta cât mai acoperit toate patimile Sale, spre a o încredinţa, că de bunăvoie va pătimi: ,,Acum --spunea El Maicii Sale ca şi Apostolilor Săi -- Fiul Omului va fi vândut de unul dintre ai Sai şi dat în mâinile oamenilor păcătoşi, care îl vor batj

LUMEA CREDINTEI

VIAŢA ÎNTRU HRISTOS   Într-un moment de disperare, mi-a apărut semnul Sfintei Cruci în mijlocul unui cartof. Simţeam că nu mai am puterea să merg mai departe, mă simţeam copleşită de atâtea probleme. Iar când am spus că nu mai am forţă să lupt cu atâtea necazuri, mi-a apărut această cruce, care pentru mine este semnul biruinţei, al iubirii nemărginite pe care Dumnezeu a acceptat să fie răstignit pentru ca noi oamenii să putem ajunge la El acolo sus în cer. Este minunat să ştim c

CUVANTUL DUHOVNICULUI

DESPRE HARURILE BOBOTEZEI În Ianoarie, prima lună a fiecărui an cultul nostru ortodox este marcat de marele Praznic Împărătesc al Botezului Domnului, care se mai numeşte şi ,,Arătarea Domnului" sau ,,Epifania". După cum ne arată deslşit Sf. Ioan Gură de Aur, Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor când S-a născut , El când S-a botezat după întâmplările minunate al naşterii lui Iisus, după tăierea-îprejur şi fuga în Egipt, după apariţia la 12 an împreună cu părinţii la templul din Ierusalim, când a uimit pe toţi slujitorii şi învăţătorii templului cu întrebările şi învăţăturile Sale. Până la vârsta de 30 de ani Fiul Celui Preaîna

DESPRE CE INSEMNATATE ARE CULTUL SFINTILOR

CULTUL SFINŢILOR Creştinii care au dus o viaţă de înaltă perfecţine morală, păzind credinţa cea adevărată, sunt preamăriţi nu numai în cer de Dumnezeu, ci şi pe pământ de către Biserică. Cinstirea aceasta a sfinţilor, sau altfel-zis, cultul sfinţilor, are drept de a lăuda pe Dumnezeu, care a dat fiilor Bisericilor Sale belşugul darurilor Duhului Sfânt, încât au putut vieţui după voia Lui cea sfântă. Ca unii care au împlinit poruncile Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi au urmat Lui, sfin

Lupta duhovniceasca cu lumea, trupul si diavolul

Despre Smerenie Fiule când  vrei să te apropii şi să-i sujeşti Domnului, găteşte sufletul tău pentru ispită Sfinţii Apostoli, cei strămutaţi din lumea aceasta, de dragostea Mântuitorului, şi care deşi se vedeau în lume, totuşi au fost prevestiţi de Mântuitorul prin cuvântul către Petru: ,,Simone, Simone, iată satana v-a cerut pe voi ca să vă cearnă ca pe grâu. Iar eu m-am rugat pentru tine ca să nu scadă crdinţa ta" (Lc. 22,31--32). Pricepem din din aceasta cum că războiul nevăzut, care se încinge între suflet şi diavol, e îngăduit de Dumnezeu să se dea în stadiul vieţii acesteia. El are legi pe care trebuie să le urmăm întocmai, ca la sfârşitul alergării să consfinţească Dumnezeu biruinţa noastră, cea slujită de el şi pe măsura puterii noastre
 1 2 3 4 >  Last ›