Adormirea Maicii Domnului din Ierusalim

Maica Vieţii mijlocitorea noastră neobosită Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Fecioarei Maria, iar creştinii de pretutindeni se întâlnesc la slujbele de mulţumire, în lăcaşuri de închinare din întreaga lume. Grecii numesc această sărbătoare ,,Paştile verii'', întreaga perioadă a postului care o preced fiind una de asceză şi rugăciune asemenea Săptămânii Patimilor din Postul Mare. În fiecare an, în ziua Praznicului, la Biserica Mormântului Maicii Domnului de pe Muntele Măslinilor se săvârşeşte Sfânta Liturghie. Este prilej de mare bucurie pentru cei care se nevoiesc să ajungă în acele locuri binecuvân

Mântuirea subiectiva sau îndreptarea.

Harul, credinţa şi faptele bune În Sf. Scriptură şi în Sf. Tradiţie termenul ,,mântuire" are două înţelesuri. În primul rând, se referă la mântuirea obiectivă, răscumpărarea sau împăcarea omului cu Dumnezeu realizată prin întruparea, moarte

Rugaciune de mare trebuinta pentru suflet

pentru fiecare zi a săptămânii care se adaugă la rugăciunile de dimineaţă sau de seară O veşnice Duumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă şi mare smerenie a inimii mele cunosc şi mărturisesc acum, că greşesc în toate zilele faţă de dumnezeiasca Ta dragoste. Pentru aceasta, astăzi că este Luni şi începutul săptămânii, vin şi mă rog milostivirii Tale celei mari să ierţi păcatele mele, să-mi dai har spre a pune început bun, să port grijă şi să ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atâtea osteneli şi ispite până la Sfânta Ta Răstignire, ca să mântuieşti zidirea Ta. Şi te rog fierbinte, Dumnezeul meu şi Ziditorul meu, să mă îndreptezi de azi înainte spre bine până la sfârşitul vieţi mele, întru cinstea şi mărirea împărăţiei Tale şi pentru mântuirea mea.

Cum ne inchinam?

  Despre închinare Din cel de Al treielea Tratat contra Iconoclaştilor al Sf. Ioan Damaschin Închinarea este semnul supunerii. Prima închinare este închinarea de adorare pe care o aducem lui Dumnezeu, singurul prin firea Sa demn de închinare. Închinarea de adorare este de mai multe feluri: -de rob, căci lui Dumnezeu Ise închină toate zidirile, ca roabe ale Stăpânului: ''Toate sunt roabe Ţie" (Psalmi 1 18, 91); -a admiraţie şi adoraţie, căci El singur este slăvit şi nu are slava de la altul; -a mulţumirii pentru bunătăţile pe care le-a făcut cu noi Dumnezeu; -a nădejdii dobândirii facerilor de bine , căci nu putem face nimic bun fără El;

Repere ale Credintei

Scurte lămuriri despre Sfintele Taine   în limba română, folosim cuvintele secret sau enigmă mai ales cu referire la universul laic, cuvântul mister mai ales cu referire la universul relgios păgân, iar cuvântul taină mai ales cu referire la universul religios creştin. În înţeles larg cuvântu taină este un adevăr sau o realitate ascunsă, care scapă total sau parţial înţelegerii raţionale curente şi se asumă mai ales pri credinţă, în virtutea revelaţiei divine. Într-un înţeles mai precis, în cadrul slujirii bisericeşti, Taina (grafiată cu majusculă) este o lucrare sfântă prin care credinciosul este relaţionat cu Dumnezeu prin harul Duhului Sfânt. Nu există creştinism autentic în absenţa împărtăşirii Sfintelor Taine, iar de aceea ne-am propus să le trecem aici încă odată în revistă, lămurindu-le pe scurt originea, înţlesul şi importanţa, pe care uneori credincioşii nu le cunosc şi nu le conştientizează pe deplin.

Cugetare dureroasa

Cugetare dureroasă la mulţimea patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos Vederea Mântuitorului de la rugăciunea şi prinderea Lui în grădina Ghetsimani până la pretoriu lui Pilat şi pe drumul Crucii, era pe ste măsură de jalnică. Ea covârşa toate durerile jalnice şi sfâşietoare de pe lume. Pentru a cunoaşte mai bine cumplitele dureri ce le-a suferit Preacurata Sa Maică când L-a văzut slăbit, căzut sub Crucea-I grea, plin de sânge peste tot corpul, de multe-le bătăi, dăm aici o icoană a mulţimii suferintelor Lui, de la Ghetsimani până la crucificare zugrăvită în culorile vii ale patimilor Lui: 1. Mântuitorul nostru Iisus Hristos în cursul patimilor Sale, nu mai suspine umilite din inimă, mai înainte de moartea Sa pe Cruce, a slobozit de 109 ori.2. În toată vremea pătimirii Sale, 67200 picături de lacrim (+)3. Picăturile însângerate din ochi şi din tot trupul Său au cus de 11 ori câte 108.225=1

Buna Vestire, cea mai veche sarbatoare a Maicii Domnului

Buna Vestire   Iubitorul de oameni Dumnezeu a purtat şi poartă grijă pururea de lume: de buni şi de răi, de sfinţi şi de păctoşi, de lumea veche şi de cea nouă. Adam a fost protopărintele omenirii vechi: iar Mântuitorul nostru Iisus Hristos este începutul omenirii noi. La crearea lui Adam, Dumnezeu a luat ţărână din pământ şi l-a făcut om,suflând înr-însul suflet viu. La crearea omului nou urma să ia o picătură de sânge din omenire, adică din corpul cel Preacurat al pururea Fecioarei Maria, anume pregătită dinainte pentru această conlucrare dumnezeiască. Pentru aceasta trebuia consinţământul acestei Fecioare, adică un fel de contract legământ, căsătorie duhovnicească, între Creator şi creatură, între Fiul lui Dumnezeu şi omenire, reprezentată prin Fecioara pregătită, care urma să primească, să zămislească, să înrupeze şi să nască pe Cuvântul lui Dumnezeu.

,,Am aflat pe Mesia!

  Apostolul Andrei Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Andrei se bucură de o cinste deosebită în Bisericile Greacă, Rusă şi Română, datorită faptului că a predicat în teritorii care sunt astăzi în jurisdicţia acestor biserici, iar Patriarhia Ecumenică din Constantinopol îl socoteşte întemeietor al acestui scaun apostolic. El era de fel din Betsaida, care se tâlcuieşte ,,casa văduvelor", o mică aşezare din nordul Ţării Sfinte, pe malul Lacului Ghenizaret sau Marea Galileei, cum se mai numeşte. Ştim despre Sfântul Apostol Andrei că era frate cu Sfântu Apostol Petru, iar tatăl lor se numea Iona şi se îndeletnicea cu pescuitul, meşteşug pe care l-a transmis şi fiilor săi. Mai ştim că Sfântul Andrei nu s-a însurat niciodată, alegând să petreacă întreaga sa viaţă în feciorie. Fiind primul dintre cei 12 ucenici ai Domnului Hristos, el este cunoscut drept ,,cel dintâi chemat" la apostolat, îns

Parintele Iustin Parvu ... Si rugaciune unei mame

>>Părintele Iustin Pârvu Înainte văzător... Copiii rugăciunii... La atelierul nostru, de-a lungul anilor, au venit clienţi care doreau icoane piciate pentru cadouri la diferite evenimente importante din viaţa uni om, dar şi cu diferite nevoi trupeşti şi sufleteşti. Asta fără să vreau, am aflat bucuriile şi necazurile lor. Una din problemele cele mai des întâlnite este infertilitatea. Din păcate, foarte multe femei nu pot să aibă copii. Cred că şi dvs, cunnoaşteţi cel puţin o familie care are o asemenea problemă. Motive de infertilitate sunt diverse. Dacă înainte de 1989 veneau pe lume copii ''din greşală'', sau datorită politicii demografice a guvernului comunist, acum în anii libertăţii, o parte din copiii patriei vin pe lume datorită rugăci

Sf. Dimitrie cel Mare (26 octombrie)

SF. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir Pe vremea persecuţiilor anti-creştine din sec. 3, cetatea Tesalonicului, din nordul Greciei, era condusă de un guvernator creştin. Când soţia sa a născut, omul şi-a botezat fiul în taină, punându-i numele Dimitrie şi crescându-l în lumina lui Hristos. Dimitrie şi-a mărturisit încă din anii fragezi credinţa, arătându-se în toate vrednic şi înţelept. Dar iată că împăratul păgân Maximian, poposind la Tesalonic şi aflând despre credinţa lui Dimitrie, l-a aruncat în temniţă. Pentru luptele din arenă, împăratul aduse cu sine un gladiator vestit prin forţa şi cruzimea sa, pe nume Lie de care era foarte mândru. Nestor, un tânăr prieten al Sf. Dimitrie, l-a vizitat pe acesta în temniţ
 1 2 3 4 >