Taierea cinstitului cap al SF. Ioan Botezatorul

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul   ,,Ioan a zis: <<Eu sunt glasul Celui ce strigă în pustie: îndreptaţ calea Domnulul, precum a zis Isaia proorocul!>>" (Ioan 1,23) Sfântul Ioan Botezătorul, care a fost trimis de Dumnezeu în lume să pregătească inimile oamenilor cu învăţătura sa, îl mustra pe Irod pentru fărădelegea acestuia mare şi-îi zicea: ,,Nu ţi se cade ţie, o, Iroade să ţii femeia fratelui tău, Filip!" pentru aceste cuvinte s-a mâniat Irodiada şi voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan şi-l cinstea ca pe un om mare şi vestit; îl ştia că este un om sfânt şi un mare drept, iar pe sine se ştia vinovat de călcarea legii pe care o învăţa Sfântul Ioan.