Întamplari adevarate

RUGAŢI-VĂ MAICII DOMNULUI Lui George B. din Bucureşti şi părinţilor acestuia, care locuiesc într-o Comună din apropierea Capitalei, nu le vine să creadă nici astăzi... Parcă au fost legaţi la ochi! Părinţii lui, în tinereţe, au făcut ,,formele" la primărie, însă nunta s-au gândit să o mai amâne până ce vor avea posibilităţi materiale. În plin comunism, nu prea îşi dădeau bine seama de importanţa cununiei religioase. Au urmat apoi copiii- doi băieţi şi două fete. Bani nu prea aveau, cerinţe erau multe, iar ei vedeau în nuntă doar masa aceea mare, cu multă risipă şi cheltuială pe măsură.

PRINCIPALELE SARBATORI RELIGIOASE ORTODOXE DIN CALENDARUL LUNII SEPTEMBRIE

1 septembrie ÎNCEPUTUL ANULUI BISERICESC Biserca Ortodoxă plasează începutul Anului Bisericesc la 1 septembrie, ziua în care tradiţia spune că Iisus în vârstă de 30 de ani. Şi-a început misiunea propovăduitoare, în sinagoga din Nazaret. Deschizând cartea Proorocului Isaia, el a dat citire tocmai profeţiei care-L privea a zis: (,,Duhul lui Dumnezeu este peste Mine...") şi astăzi s-a împlinit Scrptura aceasta în urechile voastre!". Cu cuvintele chemării paulinice. Biserica le cere creştinilor dreptmăritori să se pătrundă

Mântuirea subiectiva sau îndreptarea.

Harul, credinţa şi faptele bune În Sf. Scriptură şi în Sf. Tradiţie termenul ,,mântuire" are două înţelesuri. În primul rând, se referă la mântuirea obiectivă, răscumpărarea sau împăcarea omului cu Dumnezeu realizată prin întruparea, moarte

Adormirea Maicii Domnului

Ridicarea Maicii Domnului cu trupul la cer Toma Geamânul, unul, din cei 12 Apostoli, prin iconomia lui Dumnezeu, precum odinioară nu fusese cu ceilalţi Apostoli, când I s-a arătat Mântuitorul în seara zilei învierii Sale, tot aşa n-a fost de faţă nici la adormirea şi înmormântarea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, Maica Dumnezeului nostru. După trei zile norul l-a apucat şi pe el din latura sorţului său apostolesc unde propovăduia şi l-a adus în Ghetsimani, la mormântul Preasfintei Maici. Apropiindu-se el l-a întâmpinat Preacurata Fecioară deasupra gropii Sale, suindu-se la cer cu trupul înviat. Toma văzând-o a strigat: ,,Preacurată Maică-Fecioară unde Te duci?" Dânsa privindu-l cu multă bunătate şi-a scos brâul cu care era încinsă şi dând

SF. Prooroc Ilie (Tesviteanul 20 Iulie)

Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Preamărite şi preaminunate proorocule al lui Dumuezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viaţa ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotţiitorul, cu semnele şi cu minunile tale, şi cu marea lui Dumnezeu bunavoinţă faţă de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul Schimbării Lui la faţa, acum sălăşluind în locaşurile raiului şi stând în faţa tronului Împaratului Ceresc, auzi-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în faţa sfintei tale icoane, şi cu umilinţă alergăm către mijlocirea ta. Roaga-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea noua duhul pocăinţei, al izbăvirii de păcate şi cu atotputernica Sa bunavoinţă să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumandu-ne spre tot lucrul bun; ca să ne înta
 < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›