Puterea credintei Ortodoxe

Dragostea Domnului Se spune că odată, un om mergea pritru-un deşert. Nu mai putea de osteneală, nu mâncase nimic de mai multe zile, apă nu mai avea, iar soarele puternic îl topea cu razele sale de foc. În afară de întinderea nesfârşită de nisip dogoritor, nu se vedeau decât urmele omului, urmele paşilor săi. Deodată, însă, omul a observat că alături de el au apărut şi alte urme, ca şi când mai era cineva, o persoană ce mergea odată cu el şi ale cărei urme le putea vedea alături de ale sale. Speriat, a strigat:

Crucea suferintelor Maicii Sfinte la vederea apropiatei jertfiri a Fiului Ei

Crucea cu toate unilirile şi suferinţele grele, apare din ce în ce mai clară înaintea ochilor Mântuitorului. Fiecare clipă de vreme trecută, îl apropia tot mai mult de Cruce, de jertfirea şi de proslăvirea Sa. După intrarea cu triumf împărătesc în Ierusalim şi-n Templul Sfânt, Mântuitorul se retrage în Betania, în casa lui Simon, pe care-L vindecase de lepră, unde făcuseră ospăţul strălucit, la care luase parte şi Lazăr ce a patra zi înviat. Acolo se afla şi Preacurata Sa Maică. Sosind vremea când fâcea ultimul drum, pentru închinare la Ierusalim, Mântuitorul sta adeseori lângă Sa şi-i povestea spre ştiinţă, cele ce avea să pătimească în curând pentru mântuirea lumii. Văzând-o mâhnindu-se mult, El îi arăta cât mai acoperit toate patimile Sale, spre a o încredinţa, că de bunăvoie va pătimi: ,,Acum --spunea El Maicii Sale ca şi Apostolilor Săi -- Fiul Omului va fi vândut de unul dintre ai Sai şi dat în mâinile oamenilor păcătoşi, care îl vor batj

Asenovgrad

  Minunile icoanei Maicii Domnului de la Biserica Bunei Vestiri Asenovgradul -- un oraş din Rodopi, cu aproape cinzeci de mii de locuitori -- este Ierusalimul Ortodoxiei bulgare. Are nu mai puţin de 17 biserici şi 58 de paraclise, iar în împrejmuirile sale se află 5 mari mânăstiri... Buna Vestire din Asenovgrad Cea mai îndrăgită biserică din Asenovgrad (Stanimaka, până în 1934) rămâne însă Biserica Bunei Vestiri, cunoscută printre localnici ca ,,Biserica peştelui''. A fost ctitorită &i

Sfintii Trei Ierarhi

  BISERICA DIN AUR Unică în lume, scluptată în întregime în piatră şi poleită cu aur la origine, în anul 1639, biserica Sfinţii Trei Ierarhi" din Iaşi rămâne o mândrie a artei medievale româneşti. Ea a devenit celebră îndeosebi prin extraordinara dantelărie în piatră care îi împodobeşte faţadele, de la temelie până în vârful turlelor. Specialiştii au numărat peste 30 de registre de motive decorative, care nu se repetă. Decorul exuberant face ca biserica să semene cu un chivot -- sau cu o casetă pentru moaşte. De altfel, biserica a fost anume concepută pentru a adăposti moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Scluptată în întregime din piatră

INFO UTIL

Lacrimile Maicii Domnului   O icoană care plânge... Câte controverse, câte nedumeriri întrebări speranţe sau regăsiri la uzul acestui fapt! O icoană a Maicii Domnului plângând... Când? Unde?... Poate acum o mie de ani poate acum douăzeci, poate chiar azi. Poate la Muntele Athos, poate la biserica din satul vecin... Contează? Cine aude o astfel de ştire ar spune că da. Ar dori să meargă să facă fotografii, să cheme specialişti iscoditori, sau poate ar dori să-şi plece genunchii, ca să se vindece de necredinţă, de boală sau de frică... Căutăm, ne interesăm... Când auzim de o icoa
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›