Adormirea Maicii Domnului din Ierusalim


Maica Vieţii

mijlocitorea noastră neobosită


Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Fecioarei Maria, iar creştinii de pretutindeni se întâlnesc la slujbele de mulţumire, în lăcaşuri de închinare din întreaga lume. Grecii numesc această sărbătoare ,,Paştile verii'', întreaga perioadă a postului care o preced fiind una de asceză şi rugăciune asemenea Săptămânii Patimilor din Postul Mare. În fiecare an, în ziua Praznicului, la Biserica Mormântului Maicii Domnului de pe Muntele Măslinilor se săvârşeşte Sfânta Liturghie. Este prilej de mare bucurie pentru cei care se nevoiesc să ajungă în acele locuri binecuvântate. lăcaş se aflâ şi icoana făcătoare de minuni Ierusalimiteanca, aşezată chiar în faţa mormântului Fecioarei Maria.

Biserica Mormântului Maicii Domnului

Ajungând în Valea lui Iosafat, la poalele Muntelui Măslinilor, privind în sus te simţi copleşit de impunătoarele bazilici cu turle aurii, pentru ca mai apoi să respiri aerul prospăt cu aromă amăruie a măslinilor din Grădina Ghetsimani. În imediata apropiere a acesteia, încă de pe primele trepte de piatră, ai în faţă panorama unei biserici semiîngropate, sub forma unei imense cruci. De pe platforma superioară a bisrericii se coboară câteva trepte ce ajung în curtea interioară, o curte foarte simplă pavată cu piatră mărginită de pereţi construiţi tot din piatră, după care, în colţul din dreapta, un culoar coboară până în peştera Ghetsimani. De o parte şi de alta a faţadei centrale a Bisericii Adormirea Maicii Domnului se află două mici paraclise, iar 48 de trepte coboară spre un loc de-adreptul mirific, străjuit de peste 100 de candele, ajungând până acolo unde se separă paraclisul din dreapta al Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, de pe paraclisul din sânga al Dreptului Iosif logodnicul Fecioarei Maria. Cripta inferioară a bazilicii este de fapt locul cel mai încărcat de trăire siprituală. Această criptă a fot cruţată de-a lungul timpului, chiar şi de musulmani, care împotriva firii lor vulcanice au o adevărată veneraţie pentru ,,mama profetului Iisus''.
Maica Domnului Ierusalimiteanca.

Icoana Maicii Domnului Ierusalimiteanca este considerată apărătoarea Ierusalimlui.

Aceasta se află în faţa mormântului Maicii Domnului, care este săpat într-un bloc de piatră tăiat în stâncă. Este locul în care trupul Maicii Domnului a fost aşezat cu mare cinste după trecerea la cele veşnice a acesteia, iar astăzi, se distinge foarte bine în forma Sfântului ei trup conturată în piatră. Peste piatra sfinţită, dar şi în faţa acesteia, au fos montate două bucăţi de crsital, care formează un autentic jertfelnic pe care se săvârşeşte Sfânta Liturghie.
Tradiţia spune că icoana Maicii Domnului Ierusalimiteanca s-a zugrăvit singură acum 250 de ani, la mânăstirea rusească Maria Magdalena. Maica Tatiana care picta icoane, a avut un vis în care Maica Domnului Îi cerea să-i zugrăvească chipul pe lemn uscat. După ce nimeni din obşte nu a crezut această destăinuire, la întoarcerea în chilie au găsit icoanna Maicii de astăzi a Maicii Domnului Ierusalimiteanca pictată; ba mai mult, aceasta le-a vorbit: ,,Vreau să mă întorc în casa mea, în Grădina Ghetsimani, lângă mormântul meu!''. În semn de mare evlavie, maicile au dus icoana în locul în care se află şi astăzi, în locul în care ea însăşi şi-a dorit să rămână. Credincioşii care au se închină la această icoană au mare folos, iar tradiţia spune că toţi bolnavii care au atins această icoana făcătoare de minuni Ierusalimiteanca au aflat vindecare.

Biserica Adormirii Maicii Dmnului din Sion

Coborând pe Muntele Măslinilor, în imediata apropiere a zidurilor vechiului Ierusalim, în apropierea Porţii Sionului, un alt aşezământ te faşcinează şi te copleşeşte: Biserica Adormirii Maicii Domnului. Aşezat pe colina Muntelui Sion, acest lăcaş de cult este unul dintre cele mai mari edificii religioase ale Ierusalimului, având o arhitectură de a celorlalte bazilici.
Piatra de temelie a fost aşezată la 7 octombrie 1900, iar zidirea a durat 10 ani, urmând ca biserica să fie sfinţită la 10 aprilie 1910 de către patriarhul latin al Ierusalimului. Iniţial, bazilica era cunoscută sub denumirea de Abaţia Adormirii Maicii Domnului, însă numele acesta a fost schimbat, în anul 1998, din momentul acela fiind cunoscută ca biserica Hagia Sion.
Actualul lăcaş de cult este impresionant ca mărime, dar şi ca formă, find mărginit de mai multe capele şi altare, fiecare identificându-se prin ceva anume, altarele dela care se coboară spre cripta subterană. Deasupra acesteia, unde se spune ca a adormit Fecioara Maria se află o sluptură maiestos făcută din fildeş şi lemn de cireş. Lândgă statuia Maicii Domnului credincioşii din întreaga lume vin să se închine şi să o venereze. Aşa cum credincioşii ortodocşi găsesc alinare la mormântul Maicii Domnului din Grădina Ghetsimani, tot aşa şi credincioşii catolici care se roagă lângă această racla impresionantă sunt ajutaţi de Maica Domnului să depăşască momentele grele ale vieţi.

Liturghie la mormântul Macii Domnului.

La fiecare prăznuire a Adormirii Maicii Domnului, creştini ortodocşi parcurg drumul dintre Cetatea Ierusalimului şi Biserica Mormântului Maicii Domnului într-o procesiune cu totul specială. Stareţul Mânăstirii Mormântului Maicii Domnului, înveşmântat în straie liturgice, poartă o icoană a Adormirii. Fiind înconjurat de arhierei, proţi, monahi şi credincioşi, formează rânduri de 5 -6 persoane, pe o distanţă de aproape 200 metri, apoi pornesc pe jos
până la Biserica Mormântului Maicii Domnului.
Deşi la procesiune participă mulţi arhierei şi preoţi Sfânta Liturghie din ziua de 15 august este o ficiată doar de doi preoţi, din pricina spaţiului extrem de mic al Sfântului Altar.

Conectati-va pentru a comenta