<< Credinţa la români

Icoanele făcătore de minuni ale Preasfintei Această icoană a Maicii Domnului se păstrează în biserica Buna Vestire din cartierul Dărâmăneşti al municipiului Pietre Neamţ. Biserica Buna Vestire a fost ridicată de postelnicul Iordache Darie Dărâmănescu în anul 1790 pe locul unei mai vechi biserici din lemn, cu scopul de a servi drept capelă a curţiiContinuă lectura

Mâncarea cea adevărată

“Ci având hrană şi îmbrăcăminte, cu acestea îndestulaţi vom fi. Iar cei ce vor să se îmbogăţească, cad în ispite şi în curse, şi în pofte multe fără de socoteală şi vătămătoare, care cufundă pre oameni în pieire şi în pierzare.” (I Timotei 6, 8-9) Uitându-ne mai atent la noi-înşine şi în jurul nostru, observămContinuă lectura

Cuvantul …

  Orice faceţi cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi din tot sufletul, ca pentru Domnul, iar nu ca pentru oameni.   Omule, când vorbeşti, gândeşte-te că vorba ta rămâne scrisă în sufletul celui ce o ascultă, gândeşte-te să te zideşti pe tine şi pe el cu fiecare cuvânt căci şi el şiContinuă lectura