Ce reprezintă Biserica astăzi?

Despre Biserică

Termenul de Biserică are două sensuri: adunare, comunitate a credincioşilor şi locaş sfânt în care are loc cultul divin public (sfintele slujbe).
Cele mai vechi lăcaşuri de rugăciune creştine au fost: templu din Vechiul Testament; foişorul în care a avut loc Cina cea de Taină (cf. Luca 22, 12 ş.u.); casele în care se adunau creştinii primarii (Romanii 16.5,23;)

          Cine şi când a întemeiat Biserica?

Biserica a fost întemeiată nevăzut de Domnul Hristos prin jertfa Sa pe Cruce (cf. Fapte 20,28). În chip văzut Biserica a luat naştere la Cincizecime, când asupra Sfinţiilor Apostoli adunaţi în Ierusalim s-a coborât Sfântul Duh, şi când în urma predicii lui Petru s-au botezat 3000 de oameni (comp. Fapte 2, 1-4; 37-42). Comunitatea văzută stăruia ,,în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (v,42).
În Crez mărturisim că Biserica este ,,Una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească” (cf. Art. IX).

Biserica este Una pentru că Mântuitorul a întemeiat o singură Biserică (Matei 16, 18) şi pentru că El Unul, este capul Bisericii (Efeseni 5, 27). Sfântul Ciprian spune că Biserica Una a fost preînchipuită de corabia lui Noe de femeia Rahab şi de cămaşa cea ne cusută a lui Hristos (în scrisoarea 69; 2,4). Aşadar, zice tot el e un singur Dumnezeu, un singur Hristos şi o singură Biserică” (în Scrisoarea43;5).
Biserica este Sfântă pentru că Hristos, capul ei este sfânt; pentru că sfinte sunt mijloacele mântuitore Tainele pentru că Sfânt este Duhul ce sălăşluieşte în Biserică de la Rusalii. (Vezi Faptele cap. 2) sau după cum spune Sfântul Irineu: ,,Unde e Biserica acolo este şi Duhul Sfânt şi unde este Duhul Sfânt acolo este şi Biserica şi tot harul” (în contra ereziilor, 3,24,1; comp. Efeseni 5,25-27).

 

Lasă un comentariu