Icoana Maicii Domnului Povăţuitoarea”.

A treia Icoană a Maicii Domnului

Hrana zilnică este un izvor al întreţinerii vieţii tuturor vieţuitoarelor de pe pământ, din ape şi din văzduh (Fac 1, 9-30). Hrana, adică: aerul, lumina, apa şi animalele, sunt absolut necesare exsitenţei vieţii omeneşti. Omul, precum ştim a fost creat de Dumnezeu cu trup şi suflet (Fac. 2, 6-20). În acest scop i s-a dat spre a folosi două feluri de hrană: hrană trupească şi hrană sufletească. Precum hrana trupească, omul o foloseşte pentru întreţinerea vieţii sale trupeşti, aşa şi hrana spirituală o foloseşte pentru sufletul său. Pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, credincioşii creşini folosesc mult şi icoane sfinte, spre a-şi îmbogăţi cât mai mult cunoştinţele lor religioase, hrănindu-şi şi pe acestă cale sufletele lor. În acest scop s-au făcut diin porunca lui Dumnezeu şi icoanele heruvimilor slavei, în Biserica Vechiului Testament.

În Biserica Noului Testament icoanele au adus un mare folosl omenirii creşine, mai ales în acele vremuri grele ale năvălirii hoardelor barbare şi a războaielor crâncene, cât şi a hărţuirilor şi nemerniciilor din loc în loc, prin păduri şi pustietăţi. Sf. Icoane în cursul veacurilor, au fost Scriptura grăitoare de care s-au folosit mult şi trăbunii noştri, în majoritate care nu şitau carte. Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, doctor, cărturar şi pictor iscusit, cunoscând marele folos al educării sufletelor în credinţa adevărată, a zugrăvit şi câteva sfinte icoane pe care le-a dăruit creştinilor spre a se folosi de ele.

,,Se spune (de istoricul vieţii lui) că el a zugrăvit Icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu purtând în braţe pe Pruncul cel mai înainte de toţi vecii, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi a zugrăvit şi alte două tot cu Născătoarea de Dumnezeu. Pe care le-a adus la Maica Domnului spre a le vedea dacă îi vor plăcea. Atunci Maica Preacurată văzând icoanele cu chipul Sfinţiei Sale, a grăit astfel: ,,Darul Celui ce S-a născut din Mine şi al Meu, să fie cu Icoanele acestea”. Sfântul Ev. Luca a mai zugrăvit pe scânduri şi chipurile Sfinţilor şi a le Apostolilor, Petru şi Pavel. De la dânsul s-a început în toată lumea, acel bun şi prea cinstit lucru, adică zugrăvirea sfintelor icoane, întru slava lui Dumnezeu, a Preacuratei Maici, şi a tuturor sfinţilor Lui, pentru podoaba Sfintei Biserici şi pentru mântuirea credicioşilor, celor ce cu dreaptă credinţă cinstesc sfintele icoane. Amin” (vezi V. Sf., prol. şi Sinaxar. din 18 oct.).

Pracurata Maica Domnului nostru Iisus Hristos şi pururea Fecioara Maria, încă din mica ei copilărie până la adormire, cât şi în toate arătările Ei vii: Sf. Apostoli şi credincioşilor înflăcăraţi, s-a arătat îmbrăcată cuviincios, simplu şi acoperită peste tot corpul, de la cap până la picioare, cu o foarte mare bunăcuviinţă. Toate creştinele conştiente din toate vremurile, şi-au arătat credincioşia lor prin acoperirea corpului lor cu toată bunăcuviinţa, de la cap pân la picioare cu îmbrăcăminte de casă traincă, igenică, modestă simplă. Aşa am văzut noi pe bunicile şi mamele noastre. Astăzi majoritatea creştinilor de la oraşe şi sate au lepădat portul cuviincios al Preasfinte Maicii lui Dumnezeu, al sfintelor femei din cursul vremurilor, al străbuelor, bunicilor şi mamelor noastre, înlocuindu-l cu scandaloase modele ale idolilor egipteni, cu cultul nudităţii păgânelor desfrânate, cu paiaţele circului, etc….

Aceste uşuratice creştine care apar aproape în plină goliciune pe drumuri, pe străzi, prin răspântii, prin piaţă şi prin locuri publice, ce predică ele prin acest port şuchiat? Castitate ori murdărie sufletească şi trupească? Aceste false creştine când merg şi intră astăzi în Biserica lui Dumnezeu, oare prin portul lor scandalizator, cinstesc ori sfidează pe Maica Preacurată? Şi rugându-se astfel (prin practicarea cultului nudului) în faţa Sfintelor Icoane ale Maicii Preacurate şi pururea Fecioarei Maria, îmbrăcată cu atâta minunată bunăcuviinţă, oare ce atrag prin rugăciune din cer: binecuvântarea ori blestemul? Milă ori osândă vremelnică

Hrana zilnică este un izvor al întreţinerii vieţii tuturor vieţuitoarelor de pe pământ, din ape şi din văzduh (Fac 1, 9-30). Hrana, adică: aerul, lumina, apa şi animaleleşi veşnică, iertare sau urgie divină? Aici las să judece fiecare cât se poate de sănătos, educativ şi folositor pentru salvarea generaţiei de mâine.
Despre zugrăvirea Icoanei Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria cu Pruncul Iisus Hristos Dumnezeu Cuvântul în brţe, mărturiseşte şi universala Biserică Creştină Ortodoxă, zicând: ,,Mută să fie gura păgânilor care nu se închină Cinstitei Icoanei Tale, celei zugrăvită de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, ceea ce se chiamă Povăţuitoare”.

Protos. Nicodim Măndiţa

Lasă un comentariu