Sfânta Taină a Spovedaniei

EU SUNT CALEA ADEVĂRUL ŞI VIAŢA.
Taina pecare o putem folosi ca pe o chie care deschide uşa închisă şi păzită a Raiului este Sfânta Spovedanie.
Numai Sfânta Spovedanie ne poate curăţi şi primeni viaţa pentru a intra în Rai. Cel ce se spovedeşte continu în viaţă şi moare deasemenea spovedit, acela nădăjduieşte să-şi  mântuiască sufletul dacă spovedania s-a săvârşit cu toată  sinceritatea şi cu toată căinţa, acela posedă Cheia şi-şi poate intra în Rai.

A te spovedi, înseamnă a te smeri atât înaintea lui Dumnezeu în chip tainic, cât şi înaintea preotului în chip vizibil. A te spovedi înseamnă a-ţi alunga tot egoismul din tine, a nu-ţi mai aparţine, a te dezveli de tot subiecti-vismul personal. Taina Sfinte Spovedaniei impune cea mai mare umilinţă , cea mai mare căinţă cea mai mare smerenie, cea mai puternică zdrobire de inimă şi părere de rău. Toate acestea înseamnă a exprima starea sufletească ce inspiră credinciosului nădejdea mântuirii sufletului său, ce exprimă cea mai mare virtute şi este puterea de a dobândi Cheia Raiului.

Lasă un comentariu