Sunt doar epigon

”Acela care nu vrea să-i fie răpită nădejdea de a scrie bine odată şi odată, despre lucruri vrednice de laudă, trebuie să fie el însuşi un adevărat poem, adică o împletire şi un model de elemente dintre cele mai bune şi mai lăudabile, neîncumetându-se a cânta slava eroilor sau a cetăţilor vestite, înainte de a cunoaşte şi de a experimenta personal tot ceea ce este vrednic de laudă.”(John Milton)

Lasă un comentariu